BİR MODEL OLUŞTUR

Designed into these learning stories:

Narrative

Bu öğrenme hikayeleri olarak tasarlandı:
Create an Object
Bir Nesne Oluşturma

Öyküsel Anlatım
Teknoloji Tasarım Öğretmeni P Bey, Coğrafya Öğretmeni D Bey, Fizik Öğretmeni M Hanım ve Matematik Öğretmeni W Bey, öğrenciler için ders ile ilgili yeteneklerini geliştirecek ve bulundukları bölgedeki gerçek dünya sorunlarına uygun nesneler geliştirecek, yıllık bir tasarım problemleri müfredatı( dersler arası) oluştururlar.
Onlar her yıl güncel konulardan veya okulu etkileyen olaylardan yararlanırlar ve öğrencilerinden bir bölgedeki yapıları yeniden tasarlayarak problemlere/ihtiyaçlara çözüm bulmalarını isterler.
Çeşitli Problem/İhtiyaç örnekleri:
– Okulun yeniden tasarlanması sürecine katkı sağlama
– Daha çevre dostu olması amacıyla kasabayı yeniden tasarlamak için ortaya çıkan kirlilik faktörlerine müdahale etme
– Yükselen deniz seviyesinin yerel bölgeye 10 yıl içindeki etkisini içeren bir senaryoya cevap verme
– Bir olimpiyat köyü tasarlama
– Gençler için huzurlu olabilecekleri ve zorbalık vakalarını azaltacak dış mekanlar tasarlama

Öğrenciler başlangıçta tasarım özetine nasıl cevap verebileceklerini araştırırlar. Örneğin, gençler için huzur problemini tercih ettiklerinde, öğretmenleri, dış mekan ve huzur arasındaki ilişki hakkında raporları bulmaları için onlara yardım eder. Daha sonra, öğrenciler, farklı yerlerin resimlerini alarak ve onları merkezi online haritaya yükleyerek söz konusu mekanı araştırmak için coğrafya yeterliliklerini kullanırlar.
Çevrimiçi ve çevrimdışı haritaları kullanırlar ve binanın boyutlarını, uzaklıkları hesaplayarak matematik becerilerini kullanırlar. Öğretmenleri ve yapı uzmanları (örn. desteklemesi için e-posta yoluyla iletişim kurulan veya sınıfa getirilen mimarlar) var olan bir binanın restorasyonu veya ilk tasarım özetine cevap olacak yeni bir binanın tasarımı için destek verirler.

Öğrenciler, fikirlerini geliştirmek için Google SketchUp gibi 3 boyutlu yazılımları kullanırlar. Oluşturulan 3 boyutlu modeller Google Earth’ e yüklenir ve planlama aşamasında süresince merkezî etkileşimli tahtalarda paylaşılır. Tüm binalar tamamlandıktan hemen sonra Google Earth dosyası okul web sitesinde paylaşılır. Bölgede yaşayanlar, ebeveynler, mimarlar ve kasabayı planlayan kişiler öğrenci tasarımlarını görmeleri ve çözüm önerilerinde buldukları için davet edilir. Okulun 3 boyutlu yazıcıya sahip olma şansı varsa öğrenciler tasarımlarının çıktısını alabilir.
Öğretmenler bunun yerel bölgedeki diğer okullarla bağlantı kurmaya iyi bir fırsat olabileceğinin de farkına varırlar ve
yerel problemlere/olaylara cevap olarak tasarım yapmak üzere farklı okullardaki öğrencilerin birlikte çalışması için problemi tüm bölgeye yayarlar.
ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME İÇİN OLASI YAKLAŞIMLAR
• Senaryo bireysel öğretmenlere bağlı bir değerlendirme boyutunun geliştirilmesini gerektirir.
• Değerlendirme kriterlerinin oluşturulmasına düşünülebilir.
• Gelişim/değerlendirme için belirli yetenekler içerir: araştırma + bilgi bulma ve genellikle bilgi okur-yazarlığı, sunum becerisi.

VİZYON VE AMAÇ
Olgunluk seviyeleri (En yüksek 5)
• Öğrenme Amaçları 4
• Pedagoji 4
• Öğrenen rolü 3
• Öğrenme, öğretme & değerlendirme yönetimi 4
• Teknoloji desteği 3

Etkileşimler & Pedagojiler
Aktiviteler
• Esnek bir yaklaşım gerektirir( çoğu senaryoda olduğu gibi) . Öğretmenler konu alanlarına ve beceri düzeylerine bağlı olarak senaryoyu değiştirebilecek veya kolaylaştırabilecekler- örneğin, bazı aktiviteler öğrenciler tarafından evde yapılabilir. Böyle ödevler öğreticiler destekli olabilir, örneğin Google Sketchup nasıl kullanılır.
• Bir ana bir aktivite video veya başka araçlar kullanarak farklı yollarla sunulacaktır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

One Response to BİR MODEL OLUŞTUR

  1. Onur Kalafat says:

    Tasarlamak gerçekten zevkli ve bir o kadarda önemli. Bizim tarihimizdeki Mimar Sinan ve daha birçok mimarın yaptığı eserler gerçek tasarımcı olduklarını göstermektedir. Tasarım aslında bir sanattır. Ruhu sanata yatkın olan insanlar için çağımız çok güzel imkanlar ve fırsatlar sunmakta. Böyle insanlar çağımızda gerçekten çok şanslılar. Benzer şekilde bir web sitesini tasarlamak bile buna yakın bir şeydir bence.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)

Leave a Reply