iTEC Scenarios, Design and Prototyping http://itec.aalto.fi/tr Thu, 23 Jul 2015 07:10:02 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.13 TeamUp El Kitabı Güncellendi http://itec.aalto.fi/tr/2013/12/teamup-el-kitabi-guncellendi/ Tue, 10 Dec 2013 16:26:10 +0000 http://itec.aalto.fi/2013/12/teamup-el-kitabi-guncellendi/ Continue reading ]]> TeamUp kılavuzunun yeni bir sürümü kullanımdadır. Kılavuz üç bölümden oluşmaktadır. A Bölümü TeamUp içinde bir sınıfın nasıl oluşturulacağını ve doldurulacağını açıklıyor, B bölümü öğrencilerin ilgi alanlarına göre nasıl takım oluşturulacağını açıklıyor, ve C bölümü takım çalışması sürecinin nasıl kaydedileceğini ve dinleneceğini sunar.
TeamUp kılavuzu 2. Versiyonu Türkçesine http://itecturkey.org.tr/index.php/dokumanlar2/itec-araclar
adresinden ulaşabilirsiniz.

İndirin TeamUp kılavuzu 2. Versiyonu.

]]>
4.Faz Tam Pilot Materyali http://itec.aalto.fi/tr/2013/12/4-faz-tam-pilot-materyali/ Sat, 07 Dec 2013 13:28:37 +0000 http://itec.aalto.fi/2013/12/4-faz-tum-pilot-materyali/ Continue reading ]]>

Bu faz ‘gerçek yasam’ güçlüklerine, yani öğrencilerin sosyokültürel bağlamları ile ilgili ve kişisel olarak onlara anlamlı gelen güçlüklere odaklanır. Aktiviteler öğretmenlerin dijital ve pedagojik yeterliliklerini içeren uzmanlıklarını geliştirmek için öneriler sunarak öğretmenin rolünü genişletmeye odaklanır. Öğrenciler, kişisel olarak anlamlı zorlukları seçerek veya bir hedef kitle ile ilişkilendirdikleri sorunları ele alarak, gerçekçi sorunlar ile çalışırlar. Kişisel öğrenme hedeflerinde gelecekteki hikayelere güçlü temel oluşturmak için, kişisel deneyimlerinizi lütfen bloga yorumlar olarak veya iTEC planlama aracı“Besteci”’ye kayıtlar olarak ekleyin.

Aktiviteler yoğun olarak öğretmenin rolünü genişletmeye odaklanmaktadır. Her aktivite, dijital ve pedagojik yetkinlikler de dahil öğretmenlere uzmanlıklarını geliştirmeleri için, öneriler sağlar. Ayrıca öğretmenler de farklı rolleri benimsemede ve çeşitli düzeylerde öğrencileri desteklemede zorlanmaktadırlar. Öğretmenler, ilk ve en önemlisi olarak, ilham sağlayıcısı olarak hareket etme davet edilirler. Ayrıca, onlardan öğrencilerin kendi eylemlerini yansıtma becerilerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için proje çalışması ile ilgili temel varsayımları sorgulayarak aktiviteler yoluyla öğrencilere koçluk yapmaları ve öğrencilerin ilgilerini, bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencileri dikkatle dinlemeleri ve aktiviteleri şekillendirmeleri, istenir. Aktiviteler aslında bir nedeni savunmalarını gerektiren durumlar için öğrencileri hazırlayarak ve iddialarını zayıflatabilecek veya güçlendirebilecek, deliller toplamaları için onları destekleyerek daha fazla düşünecek daha zorlu öğrenciler istemektedir. Son olarak, öğretmenin rolü, okul dışında insanlarla bağlantı kurmaları ve işbirliği yapmaları için öğrencilere koçluk yaparak öğrenmeyi okulun duvarlarının ötesine genişletmektir. Bu bağlantılar sayesinde, öğrencilerin çalışmaları ile ilgili zorluklarda, derinlemesine bir anlayışı olan insanlarla öğrenciler prototiplerini ve kavramlarını, tartışabilirler ve anlamlı öneriler ya da yapıcı eleştiriler alabilirler.

Öğretmen rollerine genel bakış

Gelişmek – Öğretmenin uzmanlık ve yeterliğini genişletmek.
İsteklendirmek – Paylaşılan deneyimlerin ve anlamlı bir çabanın bir parçası olmanın hissini uyandırmak.
Koçluk Yapmak – Öğrencilere tavsiye ve rehberlik sunmak.
Dinlemek – Sınıf aktivitelerini şekillendirirken öğrencilerin ilgilerini ve ihtiyaçlarını dikkatlice hesaba katmak.
Sorgulamak – Açık uçlu sorular sorarak öğrenci varsayımlarını geliştirmek.
Desteklemek – Aktiviteler katılmak ve uygulamalı pratik yardımlar sunmak.
Degerlendirmek – İşbirliğiyle hazırlanmış kriterlere bağlı olarak öğrencilerin başarılarını değerlendirmek.

Öğrenme Aktiviteleri, gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek pedagojik etkisi olan deneyimler geliştirmede, öğretmenlerin uzmanlıklarına önem verir. Öğretmenler sınıf bağlamlarında bir öğrenme hikayenin daha iyi uygulanmasını sağlayacak şekilde aktiviteleri değiştirebilirler. Aktiviteler esin kaynağıdır, reçete değildirler. Avrupa okul ortamlarına daha iyi uyum sağlamak için yalnızca yorum ve değişiklikler alma yoluyla, aktiviteleri yeniden şekillendirebiliriz. Diğer iTEC öğretmenlerine ve ortaklarına çeşitli online kanallardan aktif katılımınızı öneririz. Bu faz toplam dört Öğrenme Hikayesi ve dokuz Öğrenme Aktivitesinden oluşmaktadır. Yukarıdaki resim bir Öğrenme Hikayesi gerçekleştirmek için Öğrenme Aktiviteleri akışını gösterir.

Öğrenme Hikayelerine Genel Bakış

Öğrenme Hikayeleri ile gösterilir “Bir nesne oluşturma“, öğrencilerin somut bir tasarım geliştirdikleri.

Öğrenme Hikayeleri ile gösterilir “Bir hikaye anlatma” öğrencilerin görsel-işitsel medya aracılığıyla bir bilimsel kavram anlattıkları.

Bir Oyun oluşturma” öğrencilerin eğlenceli bir öğrenme aktivitesi oluşturdukları.

Öğrenme Aktivitelerine Genel Bakış

Hayal Et
Bir tasarım özetinin, tanıtımı anlaşılması ve sorgulanması

Keşfet
Tasarım özeti ile ilgili bilgi toplama

Haritala
Toplanan bilgiler arasındaki bağlantıları anlamak için bir zihin haritası oluşturma

Yansıt
İşitsel ve görsel yansımalar ve geribildirim kaydetme

Yap
Bir tasarım oluşturma

Sor
Tasarımın gelecekteki kullanıcılarını temsil edebilecek kişilerle atölye çalışmaları yapmak.

Göster
Tasarımları yayımlamak ve bir hedef kitleye sunmak

İşbirliği yap
Diğer okulların öğrencileri ile gerektiğinde işbirlikleri oluşturmak

Öğrenme Aktiviteleri bir Öğrenme Hikayesinin parçalarını gerçekleştirmek için yollar öneren ilham verici materyallerdir. Onlar reçete değildir. Bir Öğrenme Hikayesi performansını bağlamsallaştırmak için öğretmenler Öğrenme Aktivitelerini değiştirebilirler.

Bu üç öğrenme hikayesinden birini gerçekleştirmek üzere seçmek mümkündür. Ayrıca bir aktiviteyi gerçekleştirmenin tek bir doğru ya da en iyi yolu yoktur. Öğrenme aktivitelerini gerçekleştirmek için farklı araçları ve uygulamaları seçmek mümkündür. Örneğin, Eğer aceleniz varsa, aslında planlamaya odaklanırken bir hikayenin üretim yönünü atlayarak öğrenme hikayelerini kısaltmak ve sadece Hayal et, Keşfet Haritala ve Yansıt aktivitelerini gerçekleştirmek mümkündür. Örneğin, “bir nesne oluşturma” hikayesinde oluşturulan bir 3D nesne modellemesi, “Bir Hikaye anlat” hikayesinde oluşturulan bir dijital filmde bir seans olarak yer olabilir.

iTEC Öğrenme Aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde öğretmenlere destek olacak birkaç dijital araçlar geliştirmek konusunda çalışıyor. Bu araçlarTeamUpReFlex ve iTEC Widget Mağazası. Pilot sırasında bu araçların keşfedilmesi ve kullanılması önemle önerilir. Bu araçların ne zaman kullanılabileceği pilot materyallerinde bahsedilmiştir.

]]> Edukata, Yenilikçi Öğrenme Aktivitesi Tasarımı Araç Seti http://itec.aalto.fi/tr/2013/12/edukata-yenilikci-ogrenme-aktivitesi-tasarimi-arac-seti/ Fri, 06 Dec 2013 17:44:58 +0000 http://itec.aalto.fi/2013/12/edukata-yenilikci-ogrenme-aktivitesi-tasarimi-arac-seti/ Continue reading ]]> İşte Aalto tasarım ekibinin üç yıllık çalışmasının sonucudur: Edukata, yenilikçi öğrenme aktivitesi tasarımı araç seti.

Edukata1.0 coverYenilikçi okullar ve çığır açan eğitim uygulamaları hakkında bol miktarda ilham verici senaryolar vardır. Ancak, bir okul için iyi çalışır uygulamalar başka okula mutlaka aynı olumlu etkiyi vermeyebilir. Benzersiz örgütlenen okul yapıları, eğitimcilerin ve öğrencilerin değişen deneyimleri farklı karmaşık sorun kümelerini temsil etmektedir. Değişimin etkin uygulanmasını tanıtmayı ve sürdürmeyi zorlaştıran bu karmaşıklık Çoğu zaman, senaryolarda yansıtılmaz.

Eğitimciler için Edukata sınıf uygulaması ile vizyoner senaryolar arasındaki boşluğu dolduracak işbirlikçi bir tasarım sürecidir. Edukata tasarım süreci, geleceğin sınıfı öğrenme aktiviteleri tasarımcıları olarak eğitimcilere yeteneklerini ve güvenlerini güçlendirmeleri ve eğitim tasarım becerilerini geliştirmeleri ve artırmaları için ilham kaynağıdır.

Edukata ilham verici bir senaryo seçimi ile başlar ve senaryonun temel yönlerini, öğrencilerin kişisel ilgi ve ihtiyaçlarını ve sınıf bağlamını yansıtan geleceğin sınıfı öğrenme aktivitelerini oluşturmaları için eğitimcilere kılavuzluk eder. Bu öğrenme aktiviteleri tasarım sorunlarını ele alacak ve tasarım olanakları yanı sıra eğitimcilerin Edukata tasarım sürecinde belirleyecekleri destekleyici kaynaklar üzerine de inşa edilecektir. Öğrenme aktiviteleri, herhangi bir eğitimcinin gerçekleştirebilmesi için konu spesifik olmayan modüller olarak belgelenecektir.

Edukata süreci ampirik olarak test edilen bir tasarım metodolojisine dayanmaktadır. 2011 – 2013 Yıllarında, Edukata süreci ile tasarlanmış olan öğrenme aktivitelerinin 17’yi aşkın Avrupa ülkesinde ve 2000′den fazla sınıfta pilot uygulamaları yapıldı. Bu aktivitelerin öğretmeye, öğrenmeye ve öğrenci kazanımlarına ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye olumlu yönde etkisinin olduğu görüldü.

Edukata bir başlangıç noktasıdır. Kaliteli öğrenme aktivitelerinin başarılı tasarımına bir plan değil bir bakış açısı sağlar. Kararlılık, deneyim ve rahatınızın dışına adım atmayı gerektirir. Süreci derinlemesine anlamanız için Edukata tasarım sürecine tekrar tekrar olanak tanımanızı tavsiye ederiz. Kaynak köşesi Edukata tasarım sürecini desteklemek için yararlı araçları ve çevrimiçi kaynakları içerir. Ayrıca Avrupa Okul Ağındaki Future Classroom’dan profesyonel eğitim ve sertifika kazanmaya da çalışabilirsiniz.

İndirin: Edukata rehber kitabı.

]]>
4.Faz Pilot Öncesi Başlayabilir http://itec.aalto.fi/tr/2012/10/4-faz-pilot-oncesi-baslayabilir/ Fri, 26 Oct 2012 09:20:18 +0000 http://itec.aalto.fi/2012/10/4-faz-pilot-oncesi-baslayabilir/ Continue reading ]]> 4.Faz pilot öncesi materyalleri pilot sınıf kullanımı için hazırdır.Lütfen öğrenme hikayeleri ve öğrenme aktiviteleri paketlerine ve talimaklarımıza performans ve rapor vermek için  aşina olun.Bu hikayelerin reçete anlamına gelmediğini daha çok öğrenme aktivitelerinin birlikte nasıl çalıştıgı konusunda örnekler sunduğunu hatırlayın.

Öğrenme hikayelerini ve aktivitelirini kendi ana dilinize çevirmek için bu web sayfasının tercüme yeterliliklerini kullanmanızı öneririz.Böylelikle iTEC projesi bittikten sonra bile tercüme çalışmanız yararlı olarak kalacaktır.

]]>