4.Faz Tam Pilot Materyali

Bu faz ‘gerçek yasam’ güçlüklerine, yani öğrencilerin sosyokültürel bağlamları ile ilgili ve kişisel olarak onlara anlamlı gelen güçlüklere odaklanır. Aktiviteler öğretmenlerin dijital ve pedagojik yeterliliklerini içeren uzmanlıklarını geliştirmek için öneriler sunarak öğretmenin rolünü genişletmeye odaklanır. Öğrenciler, kişisel olarak anlamlı zorlukları seçerek veya bir hedef kitle ile ilişkilendirdikleri sorunları ele alarak, gerçekçi sorunlar ile çalışırlar. Kişisel öğrenme hedeflerinde gelecekteki hikayelere güçlü temel oluşturmak için, kişisel deneyimlerinizi lütfen bloga yorumlar olarak veya iTEC planlama aracı“Besteci”’ye kayıtlar olarak ekleyin.

Aktiviteler yoğun olarak öğretmenin rolünü genişletmeye odaklanmaktadır. Her aktivite, dijital ve pedagojik yetkinlikler de dahil öğretmenlere uzmanlıklarını geliştirmeleri için, öneriler sağlar. Ayrıca öğretmenler de farklı rolleri benimsemede ve çeşitli düzeylerde öğrencileri desteklemede zorlanmaktadırlar. Öğretmenler, ilk ve en önemlisi olarak, ilham sağlayıcısı olarak hareket etme davet edilirler. Ayrıca, onlardan öğrencilerin kendi eylemlerini yansıtma becerilerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için proje çalışması ile ilgili temel varsayımları sorgulayarak aktiviteler yoluyla öğrencilere koçluk yapmaları ve öğrencilerin ilgilerini, bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencileri dikkatle dinlemeleri ve aktiviteleri şekillendirmeleri, istenir. Aktiviteler aslında bir nedeni savunmalarını gerektiren durumlar için öğrencileri hazırlayarak ve iddialarını zayıflatabilecek veya güçlendirebilecek, deliller toplamaları için onları destekleyerek daha fazla düşünecek daha zorlu öğrenciler istemektedir. Son olarak, öğretmenin rolü, okul dışında insanlarla bağlantı kurmaları ve işbirliği yapmaları için öğrencilere koçluk yaparak öğrenmeyi okulun duvarlarının ötesine genişletmektir. Bu bağlantılar sayesinde, öğrencilerin çalışmaları ile ilgili zorluklarda, derinlemesine bir anlayışı olan insanlarla öğrenciler prototiplerini ve kavramlarını, tartışabilirler ve anlamlı öneriler ya da yapıcı eleştiriler alabilirler.

Öğretmen rollerine genel bakış

Gelişmek – Öğretmenin uzmanlık ve yeterliğini genişletmek.
İsteklendirmek – Paylaşılan deneyimlerin ve anlamlı bir çabanın bir parçası olmanın hissini uyandırmak.
Koçluk Yapmak – Öğrencilere tavsiye ve rehberlik sunmak.
Dinlemek – Sınıf aktivitelerini şekillendirirken öğrencilerin ilgilerini ve ihtiyaçlarını dikkatlice hesaba katmak.
Sorgulamak – Açık uçlu sorular sorarak öğrenci varsayımlarını geliştirmek.
Desteklemek – Aktiviteler katılmak ve uygulamalı pratik yardımlar sunmak.
Degerlendirmek – İşbirliğiyle hazırlanmış kriterlere bağlı olarak öğrencilerin başarılarını değerlendirmek.

Öğrenme Aktiviteleri, gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek pedagojik etkisi olan deneyimler geliştirmede, öğretmenlerin uzmanlıklarına önem verir. Öğretmenler sınıf bağlamlarında bir öğrenme hikayenin daha iyi uygulanmasını sağlayacak şekilde aktiviteleri değiştirebilirler. Aktiviteler esin kaynağıdır, reçete değildirler. Avrupa okul ortamlarına daha iyi uyum sağlamak için yalnızca yorum ve değişiklikler alma yoluyla, aktiviteleri yeniden şekillendirebiliriz. Diğer iTEC öğretmenlerine ve ortaklarına çeşitli online kanallardan aktif katılımınızı öneririz. Bu faz toplam dört Öğrenme Hikayesi ve dokuz Öğrenme Aktivitesinden oluşmaktadır. Yukarıdaki resim bir Öğrenme Hikayesi gerçekleştirmek için Öğrenme Aktiviteleri akışını gösterir.

Öğrenme Hikayelerine Genel Bakış

Öğrenme Hikayeleri ile gösterilir “Bir nesne oluşturma“, öğrencilerin somut bir tasarım geliştirdikleri.

Öğrenme Hikayeleri ile gösterilir “Bir hikaye anlatma” öğrencilerin görsel-işitsel medya aracılığıyla bir bilimsel kavram anlattıkları.

Bir Oyun oluşturma” öğrencilerin eğlenceli bir öğrenme aktivitesi oluşturdukları.

Öğrenme Aktivitelerine Genel Bakış

Hayal Et
Bir tasarım özetinin, tanıtımı anlaşılması ve sorgulanması

Keşfet
Tasarım özeti ile ilgili bilgi toplama

Haritala
Toplanan bilgiler arasındaki bağlantıları anlamak için bir zihin haritası oluşturma

Yansıt
İşitsel ve görsel yansımalar ve geribildirim kaydetme

Yap
Bir tasarım oluşturma

Sor
Tasarımın gelecekteki kullanıcılarını temsil edebilecek kişilerle atölye çalışmaları yapmak.

Göster
Tasarımları yayımlamak ve bir hedef kitleye sunmak

İşbirliği yap
Diğer okulların öğrencileri ile gerektiğinde işbirlikleri oluşturmak

Öğrenme Aktiviteleri bir Öğrenme Hikayesinin parçalarını gerçekleştirmek için yollar öneren ilham verici materyallerdir. Onlar reçete değildir. Bir Öğrenme Hikayesi performansını bağlamsallaştırmak için öğretmenler Öğrenme Aktivitelerini değiştirebilirler.

Bu üç öğrenme hikayesinden birini gerçekleştirmek üzere seçmek mümkündür. Ayrıca bir aktiviteyi gerçekleştirmenin tek bir doğru ya da en iyi yolu yoktur. Öğrenme aktivitelerini gerçekleştirmek için farklı araçları ve uygulamaları seçmek mümkündür. Örneğin, Eğer aceleniz varsa, aslında planlamaya odaklanırken bir hikayenin üretim yönünü atlayarak öğrenme hikayelerini kısaltmak ve sadece Hayal et, Keşfet Haritala ve Yansıt aktivitelerini gerçekleştirmek mümkündür. Örneğin, “bir nesne oluşturma” hikayesinde oluşturulan bir 3D nesne modellemesi, “Bir Hikaye anlat” hikayesinde oluşturulan bir dijital filmde bir seans olarak yer olabilir.

iTEC Öğrenme Aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde öğretmenlere destek olacak birkaç dijital araçlar geliştirmek konusunda çalışıyor. Bu araçlarTeamUpReFlex ve iTEC Widget Mağazası. Pilot sırasında bu araçların keşfedilmesi ve kullanılması önemle önerilir. Bu araçların ne zaman kullanılabileceği pilot materyallerinde bahsedilmiştir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

This entry was posted in News @tr. Bookmark the permalink.