Author Archives: Anna Keune

TeamUp El Kitabı Güncellendi

TeamUp kılavuzunun yeni bir sürümü kullanımdadır. Kılavuz üç bölümden oluşmaktadır. A Bölümü TeamUp içinde bir sınıfın nasıl oluşturulacağını ve doldurulacağını açıklıyor, B bölümü öğrencilerin ilgi alanlarına göre nasıl takım oluşturulacağını açıklıyor, ve C bölümü takım çalışması sürecinin nasıl kaydedileceğini ve … Continue reading

Posted in News @tr | Comments Off on TeamUp El Kitabı Güncellendi

4.Faz Tam Pilot Materyali

Bu faz ‘gerçek yasam’ güçlüklerine, yani öğrencilerin sosyokültürel bağlamları ile ilgili ve kişisel olarak onlara anlamlı gelen güçlüklere odaklanır. Aktiviteler öğretmenlerin dijital ve pedagojik yeterliliklerini içeren uzmanlıklarını geliştirmek için öneriler sunarak öğretmenin rolünü genişletmeye odaklanır. Öğrenciler, kişisel olarak anlamlı zorlukları … Continue reading

Posted in News @tr | Comments Off on 4.Faz Tam Pilot Materyali