Tag Archives: tasarım

SOR

Takımlar prototiplerinin gelecekteki kullanıcıları olabilecek 2-4 kişi ile tanışırlar ve yazıcı çıktıları, çizimler veya modeller kullanarak prototiplerini ve tasarım fikirlerini konuşurlar. Katılan bu kişilerin, öğrenci tasarımlarının oluşturulduğu alan içinde, bir uzman anlayışına sahip oldukları kabul edilir. Uzmanlık geniş yorumlanabilir, Örneğin, bir site inşaatındaki insanların günlük uygulamalarına derinlemesine bir anlayış sunması için bir şantiye işçisi düşünülebilir. Uzman katılımcılar prototip üzerinde değişiklikler yapmaları ve yorumlar yapmaları için kalem ve post-it notlar kullanmaya teşvik edilirler. Atölyeden sonra öğrenciler yorumları incelerler ve kendi yeniden tasarımları için onları nasıl yorumlayacaklarına karar verirler. Daha sonra özellikle tasarım zorlukları, bağlam ve sonucun katma değeri ile ilgili olarak, tasarım özetlerini rafine ederler, bir yansıma kaydeder ve belgelemelerini güncellerler. Bu aktivite değişen zamanlarda meşguliyetle birden fazla gerçekleştirilebilir. Öğrenciler çalışmaları hakkında öğretmen ve diğer öğrenci takımları yanı sıra uzmanlardan ve gelecekteki potansiyel kullanıcılardan sorarak geribildirim toplarlar. Derslik süresi: Yaklaşık 2-3 ders (ler)

Continue reading

Tagged , | Leave a comment

YAP

Öğrenci takımları kendi sadeleştirilmiş tasarım özeti ve tasarım fikirlerine dayanarak yap aşamasına başlarlar. Takımlar ilk prototiplerini oluştururlar ve daha sonra bunu tartışırlar. Tartışma, özellikle tanımlanan tasarım zorluklarını tasarımın ne kadar iyi ele aldığıyla ilgilidir. Potansiyel müfredat gereksinimlerini öğrenmeyi zihinlerinde tutmaları için öğrencilere öğrenme aktiviteleri ve üretim süreci boyunca dikkatli rehberlik etmek vazgeçilmezdir. Bu aktiviteden sonra yansıtmayı vurgulayın ve herkesin bir hedef kitle ihtiyaçlarına hitap etmesini sağlayın. Serbest kalmaları veya eşit olmayan iş yükü paylaşımını önlemek için, takımlar içinde görev ve rolleri dikkatle bölün. Derslik süresi: Yaklaşık 2 ders (ler)

Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Keşfet: Gözlem

Öğrenci takımları, dijital kameralar, dizüstü bilgisayarlar ve mikrofonlar kullanıp, ilgili uygulamaları veya ortamları gözlemleyerek kendi tasarım bağlamlarını keşfederler. Gözlemin amacı onların kim için tasarım yaptıklarına, ne tasarlıyor olduklarına ve ele almak istedikleri ilk zorluklara bağlıdır. Topladıkları medya dosyalarını bloglarında paylaşırlar ve bir yansıtma kaydederler. Sınıf İçi süresi: Yaklaşık 1-2 ders (ler)

Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Tasarım Özeti

Öğrencilere, tasarım işlemlerini müfredat konularıyla bağlantılandıran ancak iyileştirmeye açık noktalar bırakan bir ilk tasarım özeti sunarsınız. Bu ders sırasında ayrıca öğrencilere, etkinliğe katılma motivasyonu sağlarsınız ve etkinliğe katılarak taşıyacakları sorumluluğu açıklarsınız. Öğrenciler takımlar oluşturur, tartışır, sorular sorar ve özetle ilgili bilgi sahibi olur. Tasarım özeti bağlamını, özellikle kim/neyle ilgili tasarım yaptıkları, ilk tasarım zorlukları ve olası tasarım sonuçları açısından geliştirirler. Öğrenciler izlenimlerini kaydeder, dokümantasyon için bir blog oluşturur ve dokümantasyona başlar. Gereken ders süresi: 1 ders Continue reading

Tagged | Leave a comment

Bir Oyun Oluştur

Oldukça keşifsel oyun endüstrisi ve oyunlaştırma güncelliğinin çabası ile, bu öğrenme hikayesi öğrencilere evde oynadıkları oyunlarda tasarım konseptlerini tanimlamada. oyun endüstrisinde çalısıyor olmanın  neyi ifade ettiğini keşf etmede, oyun konseplerini kendi oyun tasarımlarında uygulama ve okulun ve eğitimsel aktivitelerin oyunlaştırılmasının ne anlama … Continue reading

Tagged , , | 7 Comments