Tag Archives: takım çalışması

Takımlar Oluşturma

Sınıfınızdaki öğrencileri 4-5 öğrencili takımlara bölün. Her takım dersin teması ile ilgilidir ayrı bir konuyu sorgulama üzerinde çalışır. Öğrenciler ilgi duydukları konuları önerirler ve buna bağlı olarak, fonksiyonel heterojen takımlar oluşturmak için onların farkları da dikkate alınarak gruplandırılırlar. Continue reading

Tagged , , | Comments Off on Takımlar Oluşturma