Tag Archives: 1. faz

DIŞ UZMANLARLA ÇALIŞMA

Öğrenciler ilgili alandan bir okul dışı uzmandan ek ve/ya da daha derin bilgi edinebilirler. Bir video çekimi ile birlikte, uzman aşağıdaki gibi bir takım çalışmasına dâhil edilebilir ve katkıda bulunabilir. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Takım flaş haberleri

Bağımsız ya da grupla çalışan her öğrenci diğer öğrenciler ve sizin için çalışma durumlarını düzenli olarak sunarlar ve böylece her çalışmayı ve çalışma sürecini takip edebilirsiniz. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

AKRAN DÖNÜTÜ

Öğrenciler diğerlerinin çalışmalarını gözden geçirir ve dönüt verir, övgü ve eleştiri yapar. Akran dönütü öğrenciler proje sonuçlarını sunarken kullanılabilir, ayrıca öğrenciler ilgi çekici bir konuyu tartışırken bilgi inşa çalışmasının parçası olarak da kullanılabilir. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

ÖĞRENCİLER HAKKINDA AKIL NOTLARI

Öğrenciler hakkında zihinsel notlar kaydedin. Bu notlar, onların çalışma alışkanlıkları, kişilik özellikleri, sosyal ilişkileri, hobileri, özel becerileri gözlemlerinize dayalıdır. Zihinsel notlar fonksiyonel takımlar oluşturmada yardımcı olur ve aynı zamanda öğrencileriniz ile etkileşimlerinizi de destekler. Notlarınızı kayıt etmek için TeamUP aracını kullanın. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

OKUL DIŞINDA VERİ TOPLAMA

Öğrenciler veri toplamak için okul dışına gider. Veri, multimedya veya bilimsel gözlem şeklinde olabilir. Ya tüm sınıf ya da sadece bazı öğrenciler dışarı gider. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Takım Çalışması

İşbirliği için en uygun olan 4-5 öğrencilik küçük takımlar halinde sınıfınızı bölün. Her takımın dersin teması ile ilgili bir araştırma konusu vardır. Öğrencilerin ilgi duydukları konuları önermelerine izin verin ve zihinsel notlarda kayıtlı bilgileri kullanarak öğrencilerin ve konuları eşleştirmek için, TeamUP aracını kullanın. Continue reading

Tagged , | 1 Comment

Açık havada çalışma projesi

Öğrenciler bir sorun ya da zorluk ile görevlendirilerek okul alanlarını keşfetmek için dışarı çıkarlar. Onlar ya, otantik veri yakalamak veya kavramların gerçek dünyada nasıl uygulanabilir olduğunu keşfetmek zorundalar. Continue reading

Tagged , | Leave a comment