Tag Archives: tam pilot

DIŞ UZMANLARLA ÇALIŞMA

Öğrenciler ilgili alandan bir okul dışı uzmandan ek ve/ya da daha derin bilgi edinebilirler. Bir video çekimi ile birlikte, uzman aşağıdaki gibi bir takım çalışmasına dâhil edilebilir ve katkıda bulunabilir. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Takım flaş haberleri

Bağımsız ya da grupla çalışan her öğrenci diğer öğrenciler ve sizin için çalışma durumlarını düzenli olarak sunarlar ve böylece her çalışmayı ve çalışma sürecini takip edebilirsiniz. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

AKRAN DÖNÜTÜ

Öğrenciler diğerlerinin çalışmalarını gözden geçirir ve dönüt verir, övgü ve eleştiri yapar. Akran dönütü öğrenciler proje sonuçlarını sunarken kullanılabilir, ayrıca öğrenciler ilgi çekici bir konuyu tartışırken bilgi inşa çalışmasının parçası olarak da kullanılabilir. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

ÖĞRENCİLER HAKKINDA AKIL NOTLARI

Öğrenciler hakkında zihinsel notlar kaydedin. Bu notlar, onların çalışma alışkanlıkları, kişilik özellikleri, sosyal ilişkileri, hobileri, özel becerileri gözlemlerinize dayalıdır. Zihinsel notlar fonksiyonel takımlar oluşturmada yardımcı olur ve aynı zamanda öğrencileriniz ile etkileşimlerinizi de destekler. Notlarınızı kayıt etmek için TeamUP aracını kullanın. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

OKUL DIŞINDA VERİ TOPLAMA

Öğrenciler veri toplamak için okul dışına gider. Veri, multimedya veya bilimsel gözlem şeklinde olabilir. Ya tüm sınıf ya da sadece bazı öğrenciler dışarı gider. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

SONUÇLARI HAZIRLAMA

Öğrenciler görsel işitsel ya da diğer multimedya araçlarla tüm öğrenme ürünlerini belgelerler, yorumları özetlerler ve olası gelecek adımlarını açıklarlar. Öğrenciler, öğrendiklerini aktarmak, projelerinin arka planına değinmek, başkalarının bu çalışmaların yeni versiyonlarını üretmelerine müsaade etmek ve iyileştirme için geri dönütler almak için çalışmalarını başkalarıyla paylaşırlar. Bu devam eden çalışmayı ve son ürünü içerir. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Bilgi gruplama

Öğrenciler topladıkları bulgularını, bilgileri ve verileri kâğıt sayfalara ve yapışkan not kâğıtlarına yazarlar ve onları görsel olarak gruplarlar. Bu, toplanan veri ve bilgileri incelemek ve bulgular arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılan profesyonel bir metottur. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

akran geribildirimi

Akran geribildiriminin iyi kalitede olması geri bildirimi alan kadar sağlayan öğrenci için de bir değerdir. Öğrenciler birbirlerinin Çalışmalarına bakarlar ve geri bildirim, övgü ve eleştiri sunarlar. Akran geri bildirimi proje çıktıları veya tekrarlanan bir aktivite olarak pilot süresince kullanılabilir. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Yansıtma

Öğrencileriniz çalışma ilerleyişleri, karşılaşılan engelleri ve gelecek planları hakkında düzenli olarak kısa güncellemeler kaydeder, yayınlar ve paylaşırlar ve böylece, bu öğrencilerin ilerlemelerini siz ve diğer öğrenciler takip edebilirsiniz. Öğrenme pratiklerinin kısa görsel işitsel kaydını yapmaları öğrencilere sunma ve konuşma, yansıtma ve planlama becerilerini uygulamaları imkânı verir. Çalışmalarını bu şekilde kayıt etmeleri onların gelecek oturumlardaki çalışmalara kolayca kaldığı yerden devam etmelerini sağlar. Her yansıtma etkinliğinin ardından az miktarda bir zaman ayırarak tüm öğrenci etkinliklerini izleyebilirsiniz. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Öğrenme odaklı tarama

21. yüzyıl becerilerini geliştirmek, anlamlı kaynaklardan ilgili bilgileri bulmaya odaklı bir yöntemle internet kullanma yeteneği inşa etmeyi kapsar. Bu aktivitede öğrenciler, belirli bir konuda bilgi toplamak ve araştırmalarında ciddi olarak kullanılabilecek olanları online öğrenme kaynaklarında saklamak için planlı bir şekilde interneti kullanırlar. Continue reading

Tagged , | Leave a comment