Öğrenme odaklı tarama

Part of these packages: Learning in teams

Supported by these technologies:

21. yüzyıl becerilerini geliştirmek, anlamlı kaynaklardan ilgili bilgileri bulmaya odaklı bir yöntemle internet kullanma yeteneği inşa etmeyi kapsar. Bu aktivitede öğrenciler, belirli bir konuda bilgi toplamak ve araştırmalarında ciddi olarak kullanılabilecek olanları online öğrenme kaynaklarında saklamak için planlı bir şekilde interneti kullanırlar.

Önerilen sıklık: en az 2 kez

1. Hazırlık

Öğrencilere göstereceğiniz örnek kaynaklar belirleyin.

Tarama seanslarının sonuçlarının projede nasıl kullanılacağına karar verin.

2. Giriş

İnternet kullanma durumları ve tarzlarını tartışın: eğlenme ya da oyunlar oynama, sosyal ya da arkadaşları takip etme, belli bir bilgi parçası bulma veya daha geniş bir konu hakkında öğrenme. Bu tarzları ve amaçları belirleme ve ayırt etme ihtiyacını okulda vurgulayın.

Öğrencilerin bir öğrenme kaynağından ne anladıklarını tartışın. Örnek kaynaklarınızı sunun. Her öğrenci taramakta olduğu bilgi türü (ör. bilimsel araştırma ya da makaleler, sağduyu açıklamaları, resimler, videolar ya da animasyonlar) için bir plan yapar. Bulunan kaynaklar ile ne yapacaklar?

Kaynakları (ör. online depolar, haber siteleri, bloglar, video siteleri, topluluk forumları) öğrencilerle birlikte belirleyin.

Diigo’yu öğrencilere gösterin, bir hesap oluşturmalarını sağlayın ve diigo hesaplarını, Twitter hesaplarına nasıl bağlayacaklarını gösterin. Eğer bir Diigo Eğitim hesabınız varsa, öğrencileriniz için siz de hesaplar oluşturabilirsiniz.
3. Aktivite

Öğrenciler planlarına göre internette arama yaparlar. tarama tutumları amaçlarından farklı olduğunu fak ettiğinizde Öğrencilerin gerekçeleri hakkında bir tartışma başlatın.
Öğrenciler bir kaynağı nasıl ve ne için kullanmak istedikleri de dâhil bulgularına açıklama eklerler.
Ek taramalar için öğrenciler bu sefer yapacakları taramanın öncekinden nasıl farklılaşacağını açıklarlar.
Öğrencilerden online haber makaleleri ve blog kayıtlarına yapılan yorumları okumalarını ve her yorumcunun yorumunda amacının ne olduğunu
açıklamalarını isteyin.
4. Değerlendirme

Öğrencilerin amaca uygun diye belirledikleri kaynakların uygunluğunu değerlendirin.
Açıklamaların kalitesini inceleyin ve pilot boyunca nicel ve nitel akışlarına özel dikkat gösterin.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Öğrenme odaklı tarama, 5.0 out of 5 based on 1 rating

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply