Learning in teams

Used in these stories: Mathematics in a multicultural setting

Contains these learning activities:

  • Forming teams – Divide the students in your class into teams of 4-5 students. Each team works on a separate topic of inquiry that is related to the theme of the course. The students suggest topics they are interested in and are grouped accordingly, taking also into account their differences to create functional heterogeneous teams.
  • Learning oriented browsing – Developing 21st century skills includes building the ability to use the internet in a focused way to find relevant information from meaningful sources. In this activity, the students use the internet in a structured way to collect information about a specific topic, and to locate online learning resources that they can be critically used in their inquiry.
  • Teamwork – You divide the class into small teams of 4-5 learners that are optimal for collaboration. Each team has their own topic of inquiry that is related to the theme of the course. You let the learners suggest topics they are interested in and use the TeamUP tool to match learners and topics, using information stored in mental notes.
  • Takımlar Oluşturma – Sınıfınızdaki öğrencileri 4-5 öğrencili takımlara bölün. Her takım dersin teması ile ilgilidir ayrı bir konuyu sorgulama üzerinde çalışır. Öğrenciler ilgi duydukları konuları önerirler ve buna bağlı olarak, fonksiyonel heterojen takımlar oluşturmak için onların farkları da dikkate alınarak gruplandırılırlar.
  • Takım Çalışması – İşbirliği için en uygun olan 4-5 öğrencilik küçük takımlar halinde sınıfınızı bölün. Her takımın dersin teması ile ilgili bir araştırma konusu vardır. Öğrencilerin ilgi duydukları konuları önermelerine izin verin ve zihinsel notlarda kayıtlı bilgileri kullanarak öğrencilerin ve konuları eşleştirmek için, TeamUP aracını kullanın.
  • Öğrenme odaklı tarama – 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek, anlamlı kaynaklardan ilgili bilgileri bulmaya odaklı bir yöntemle internet kullanma yeteneği inşa etmeyi kapsar. Bu aktivitede öğrenciler, belirli bir konuda bilgi toplamak ve araştırmalarında ciddi olarak kullanılabilecek olanları online öğrenme kaynaklarında saklamak için planlı bir şekilde interneti kullanırlar.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)