SONUÇLARI HAZIRLAMA

Part of these packages: Learning in teams

Supported by these technologies:

Öğrenciler görsel işitsel ya da diğer multimedya araçlarla tüm öğrenme ürünlerini belgelerler, yorumları özetlerler ve olası gelecek adımlarını açıklarlar. Öğrenciler, öğrendiklerini aktarmak, projelerinin arka planına değinmek, başkalarının bu çalışmaların yeni versiyonlarını üretmelerine müsaade etmek ve iyileştirme için geri dönütler almak için çalışmalarını başkalarıyla paylaşırlar. Bu devam eden çalışmayı ve son ürünü içerir.

Önerilen sıklık: en az 2 kez

1. Hazırlık

Farklı medyanın faydaları ve zararlarının bir sunusunu hazırlayın.

2. Tanıtım

Öğrencilerden çeşitli yelpazeden medya kullanarak öğrenme süreçlerini ve sonuçlarını belgeleyen bir sunu oluşturmalarını isteyin.

Üretim süreci, planlanan adımlar ve gereksinimler hakkında öğrencilerle konuşun.

Öğrenciler sunumları için bir amaç, bir hedef kitlesi ve bir araç seçerler.

Paylaşım platformu seçenekleri sunun veya birini seçmek için öğrencilerden yardım isteyin.

Farklı medyanın öğrencilere avantaj ve dezavantajlarını sunun ve bir hedef kitleyi ikna etme yöntemlerini olduğu kadar konuşma ve performans tekniklerini de ele alın.

3. Aktivite

Öğrenciler medya sunumlarını görselleştirmek için hikâye panoları oluştururlar ve sonuçlarını anlamlı bir şekilde sunmak için toplanan fotoğraflar, video klipleri, röportajların ses kayıtları, coğrafi etiketler ya da animasyon gibi dosyalardan hangisini kullanacaklarına karar verirler.

Öğrenciler sunumları oluşturur, tasarlarlar ve hikâye panosuna uyması için verilerini düzeltirler.

Öğrenciler eksik kalan multi medya unsurlarını ve bilgileri toplarlar.

Öğrencilerin sunumlarını planlamalarına ve prova yapmalarına rehberlik edin.

Örnekler:

  • Öğrenciler coğrafi etiketleme ile bir harita görselleştirmesi yapabilirler.
  • Kaynakları sınav hazırlığı için kullanın, en iyi kaynakları yayınlayın ve başkalarıyla paylaşın. 

4. Değerlendirme

Tüm sunumlar gözden geçirin. Sunularda tüm önemli adımların içerildiğini görmek için her öğrencinin sunumlarıyla çalışma ilerleme güncellemelerini karşılaştırın (‘Yansıtma’ aktivitesine bakın).

Öğrenci çalışması açık geri bildirim ve yansıtma seansları için kullanılabilir.

Değerlendirme öğrencilerle birlikte de geliştirilebilir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply