Tag Archives: Ön-pilot

Son Ürün Tasarımı

4. Tasarım Özetine ve Katılımcı Tasarım Atölye Çalışması analizine dayalı olarak öğrenciler son tasarım prototiplerini oluşturur. Takımlar izlenim yansıtma kayıtlarının tamamını bir kez daha dinleyerek her bir tasarım etkinliği atölye çalışması sırasında karşılaştıkları zorlukları günceller ve bu zorlukların üstesinden gelmek için kullandıkları stratejiler üzerinde düşünürler. Öğrenciler dokümantasyon bloglarını son haline getirir ve nihai çalışmalarını tüm sınıfa sunabilir. Gereken ders süresi: 1-2 ders Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Katılımcı Tasarım Atölye Çalışması

Öğrenci takımları, tasarımlarının gelecekteki kullanıcıları olacağını düşündüğü 3 – 4 kişiyle buluşur ve bir Katılımcı Tasarım Atölye Çalışması gerçekleştirir. Öğrenciler prototiplerini ve 3. Tasarım Özetini kullanarak, kendisi için tasarım yaptıkları gruba tasarım fikirlerini bildirirler. Bu, katılımcıların üzerine çizim yapmak ve prototiplerini değiştirmek için kullanabileceği prototip çıktısı, çizimler veya modeller, kalemler ve post-it notları kapsayabilir. Atölye çalışmasının ardından öğrenciler insanların yorumlarını analiz eder ve tasarımları için hangisini göz öünüde tutacaklarına karar verir. Ardından öğrenciler tasarım özetini, özellikle tasarım zorlukları, bağlam ve sonucun katma değerine göre geliştirir, yansıtacakları izlenimlerini kaydeder ve bloglarını günceller. Gereken ders süresi: 1-2 ders Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Ürün Tasarımı

2. Tasarım Özetine ve ilk tasarım fikirlerine dayalı olarak öğrenciler, ilk prototip tasarımlarını oluşturur. Öğrenciler prototiplerini tartışır ve özellikle tasarım sonucuna ve sonucun belirlenen tasarım zorluklarını çözme yöntemine göre tasarım özetini geliştirir. Ardından izlenim yansıtmalarını kaydeder ve bloglarını güncellerler. Gereken ders süresi: 1-2 ders Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Bağlam Sorgulama – Karşılaştırma

Tasarım özetlerine bağlı olarak öğrenciler, ne tür mevcut çalışma örneklerinin toplanacağını belirler. Seçimleri kimin için tasarım yaptıklarına, neyi tasarladıklarına ve çözmek istedikleri ilk zorluklara bağlıdır. Öğrenciler, tasarlamaya çalıştıklarına benzer türden 10 eser örneği toplar. Topladıkları ortam dosyalarını paylaşır ve topladıkları örnek çalışmaların farklı ve benzer yönlerini analiz ederler. Topladıkları bilgilere ve analize dayalı olarak öğrenciler, tasarım özetlerini, özellikle tasarım zorlukları ve tasarım sonuçlarını geliştirir. Ardından bir izlenim yansıtma kaydederler ve bloglarını güncellerler. Gereken ders süresi: 1-2 ders Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Bağlam Sorgulama – Gözlem

Tasarım özetine dayalı olarak öğrenciler, tasarım sonucunu şekillendirmek için kimi ve neyi gözlemleyeceğini, örneğin belirli insanların veya hayvanların pratiklerini veya ortamlarını belirleyebilir. Seçimleri kimin için tasarım yaptıklarına, neyi tasarladıklarına ve çözmek istedikleri ilk zorluklara bağlıdır. Öğrenci takımları, dijital fotoğraf makineleri, diz üstü bilgisayarlar ve mikrofonlar kullanarak planlanan gözlemi gerçekleştirir ve gördüklerini dokümante eder. Topladıkları ortam dosyalarını paylaşır ve analiz ederler. Topladıkları bilgilere ve analize dayalı olarak öğrenciler, tasarım özetlerini, özellikle tasarım zorlukları ve tasarım sonuçlarını geliştirir. Ardından izlenimlerini kaydeder ve bloglarını güncellerler. Gereken ders süresi: 1-3 ders Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Yansıma

Öğrenciler, proje ilerlemesi, algılanan zorluklar, tasarım dokümanlarında değişiklikler ve gelecek planları hakkında periyodik sesli güncellemeleri kaydeder, yayınlar ve paylaşır. Öğrenciler yavaş yavaş tüm sınıfla paylaşılan bir öğrenme stratejileri veri tabanı oluştururlar. Ses kayıtları ve tasarım dokümanı bir ortam olarak yansımayı teşvik etmek için kullanılabilir ve her yansımadan sonra daha yakından geliştirilmeleri gereken nesnelerdir. Derslik süresi: her tasarım aşamasından sonra en az 15 dakika Continue reading

Tagged , | Leave a comment