Katılımcı Tasarım Atölye Çalışması

Part of these packages: Observe and design, Benchmark and design

Supported by these technologies:

Öğrenci takımları, tasarımlarının gelecekteki kullanıcıları olacağını düşündüğü 3 - 4 kişiyle buluşur ve bir Katılımcı Tasarım Atölye Çalışması gerçekleştirir. Öğrenciler prototiplerini ve 3. Tasarım Özetini kullanarak, kendisi için tasarım yaptıkları gruba tasarım fikirlerini bildirirler. Bu, katılımcıların üzerine çizim yapmak ve prototiplerini değiştirmek için kullanabileceği prototip çıktısı, çizimler veya modeller, kalemler ve post-it notları kapsayabilir. Atölye çalışmasının ardından öğrenciler insanların yorumlarını analiz eder ve tasarımları için hangisini göz öünüde tutacaklarına karar verir. Ardından öğrenciler tasarım özetini, özellikle tasarım zorlukları, bağlam ve sonucun katma değerine göre geliştirir, yansıtacakları izlenimlerini kaydeder ve bloglarını günceller. Gereken ders süresi: 1-2 ders

1. Başlangıç

  • Her bir takımın bloglarına ve özellikle tasarım özetlerine ve tasarım sonuçlarına bakın.
  • Bloglarını güncellemeyenleri destekleyin.
  • Her bir takımın izlenim yansıtma kayıtlarını dinleyin.
  • Kendisiyle katılımcı tasarım atölye çalışması gerçekleştirilebilecek uygun insanlar belirleyin, gerekirse bu şekilde öğrencileri destekleyebilirsiniz.

2. Giriş

  • Öğrencilere bir atölye çalışması gerçekleştirme etkinliğini tanıtın.
  • Her bir takımın atölye çalışması materyallerine (kameralar, dizüstü bilgisayarlar, mikrofon, post-it notlar ve kalemler) ve prototiplerine (veya temsiline) sahip olduğundan emin olun.
  • Her bir takımın, atölye çalışmasına 3 – 4 kişi davet ettiğinden ve çalışma için bir yer ayarladığından emin olun. Uygun katılımcıları kapsamlı ve ciddi bir şekilde değerlendirmek ve her bir katılımcının projeye nasıl yön verebileceğini ifade edebilmek önemlidir.
  • Katılımcılara nasıl yaklaşılacağıyla ilgili olarak onlarla buluşmadan önce pratik yapılmalıdır. Büyük ölçekli bir Avrupa projesinde bu etkinliğin nasıl olduğuyla ilgili bir örnek olarak öğrencilerinize workshop guidelines of the iTEC project verebilirsiniz.

3. Aktivite

schoolworkhomework Öğrenciler tasarım özeti ve prototip tasarımlarını başka insanlara sunmalı ve onların yorum ve fikirlerini almalıdır. İnsanlar kendilerini daha iyi ifade etmek için prototipler üzerinde çizim yapabilir ve prototipleri değiştirebilir. Öğrenciler neler olduğu ve neler söylendiğiyle ilgili notlar alır ve resimler çeker.

schoolworkhomework Takımlar notlarını ve insanların çizimlerini analiz eder. Takımlar, analizlerine dayalı olarak prototiplerinin nasıl değişmesi gerektiğine karar verir.

schoolwork Öğrenciler 3. Tasarım Özetlerini tartışır. Özet hala anlamlı mı? Neyin daha net olarak tanımlanması gerekiyor?

schoolwork Öğrenciler 4. Tasarım Özetini yazar ve 4. İzlenimlerini kaydeder.

homeworkTasarım Özeti blog yayını: Öğrenciler, bloga 4. Tasarım Özetini ekler. Yayını “tasarım özeti” olarak etiketler.

homeworkTasarım Süreci blog yayını: Öğrenciler neler yaptıklarını, hangi zorluklarla karşılaştıklarını ve hangi zorluları öngörebildiklerini yazmak için izlenim yansıtma kayıtlarını kullanırlar.  Bu yayını “tasarım süreci” olarak etiketlerler.

homeworkTasarım Sonuçları blog yayını: Öğrenciler değişen prototiplerinin dokümanını bloga eklerler ve Katılımcı Tasarım Atölye Çalışmasından düşüncelerini açıklar. Diğer dosyaların yanı sıra, çizimler, videolar ve dijital fotoğrafları kullanabilirler. Yayını “tasarım sonuçları” olarak etiketler.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply