Tag Archives: 4. Faz

GÖSTER

Öğrenciler, öğrenme kazanımlarının ve gelecekteki olası adımlarının yanı sıra tasarım süreçlerini ve sonuçlarını da sunan, İngilizce altyazılı bir video oluştururlar. Onlar bu belgelemeyi velileriyle, belirledikleri hedef kitleleri ile ve Avrupa’daki diğer iTEC öğrencileri ile paylaşarak kendi öğrendiklerini aktarırlar, projelerinin arka planını anlatırlar, çalışmalarının içeriğini değiştirebileceklerini başkalarına duyururlar ve iyileştirici geri bildirim alırlar. Derslik süresi: Yaklaşık 1-2 ders (ler)

Continue reading

Tagged | Leave a comment

SOR

Takımlar prototiplerinin gelecekteki kullanıcıları olabilecek 2-4 kişi ile tanışırlar ve yazıcı çıktıları, çizimler veya modeller kullanarak prototiplerini ve tasarım fikirlerini konuşurlar. Katılan bu kişilerin, öğrenci tasarımlarının oluşturulduğu alan içinde, bir uzman anlayışına sahip oldukları kabul edilir. Uzmanlık geniş yorumlanabilir, Örneğin, bir site inşaatındaki insanların günlük uygulamalarına derinlemesine bir anlayış sunması için bir şantiye işçisi düşünülebilir. Uzman katılımcılar prototip üzerinde değişiklikler yapmaları ve yorumlar yapmaları için kalem ve post-it notlar kullanmaya teşvik edilirler. Atölyeden sonra öğrenciler yorumları incelerler ve kendi yeniden tasarımları için onları nasıl yorumlayacaklarına karar verirler. Daha sonra özellikle tasarım zorlukları, bağlam ve sonucun katma değeri ile ilgili olarak, tasarım özetlerini rafine ederler, bir yansıma kaydeder ve belgelemelerini güncellerler. Bu aktivite değişen zamanlarda meşguliyetle birden fazla gerçekleştirilebilir. Öğrenciler çalışmaları hakkında öğretmen ve diğer öğrenci takımları yanı sıra uzmanlardan ve gelecekteki potansiyel kullanıcılardan sorarak geribildirim toplarlar. Derslik süresi: Yaklaşık 2-3 ders (ler)

Continue reading

Tagged , | Leave a comment

YAP

Öğrenci takımları kendi sadeleştirilmiş tasarım özeti ve tasarım fikirlerine dayanarak yap aşamasına başlarlar. Takımlar ilk prototiplerini oluştururlar ve daha sonra bunu tartışırlar. Tartışma, özellikle tanımlanan tasarım zorluklarını tasarımın ne kadar iyi ele aldığıyla ilgilidir. Potansiyel müfredat gereksinimlerini öğrenmeyi zihinlerinde tutmaları için öğrencilere öğrenme aktiviteleri ve üretim süreci boyunca dikkatli rehberlik etmek vazgeçilmezdir. Bu aktiviteden sonra yansıtmayı vurgulayın ve herkesin bir hedef kitle ihtiyaçlarına hitap etmesini sağlayın. Serbest kalmaları veya eşit olmayan iş yükü paylaşımını önlemek için, takımlar içinde görev ve rolleri dikkatle bölün. Derslik süresi: Yaklaşık 2 ders (ler)

Continue reading

Tagged , | Leave a comment

YANSIT

Öğrenciler ve öğretmen görsel-işitsel yansıtmalar ve proje ilerleme geribildirimi, zorluklar ve gelecekteki adımları kaydeder, yayınlar ve paylaşırlar. Öğrenciler zorluklarla mücadele etmek için paylaşılabilen ve proje sona erdikten sonra da kullanılabilecek olan bir araçlar koleksiyonunu yavaşça oluştururlar. Derslik süresi: Yaklaşık 10 dakika Continue reading

Tagged | Leave a comment

HARİTALA

Takımlar zihin haritalama tekniklerini kullanarak kendi bulgularını incelerler. Örnekler ve / veya topladıkları medya dosyaları arasındaki ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları belirlerler. Topladıkları bilgilerine ve analizlerine dayanarak, takımlar kendi tasarım özetlerini, özellikle tasarım zorluklarını, tasarım sonuçlarını ve hedef kitlelerini rafine ederler. Sonra takımlar bir yansıtma kaydederler. Derslik süresi: Yaklaşık 1 ders Continue reading

Tagged | Leave a comment

Keşfet: Gözlem

Öğrenci takımları, dijital kameralar, dizüstü bilgisayarlar ve mikrofonlar kullanıp, ilgili uygulamaları veya ortamları gözlemleyerek kendi tasarım bağlamlarını keşfederler. Gözlemin amacı onların kim için tasarım yaptıklarına, ne tasarlıyor olduklarına ve ele almak istedikleri ilk zorluklara bağlıdır. Topladıkları medya dosyalarını bloglarında paylaşırlar ve bir yansıtma kaydederler. Sınıf İçi süresi: Yaklaşık 1-2 ders (ler)

Continue reading

Tagged , | Leave a comment

BİR MODEL OLUŞTUR

Bir argüman desteklemek veya bir sorunu çözmek için model ve görselleştirme kullanma. Continue reading

Tagged , | 1 Comment

Ses / video geribildirim

Öğrenci ürün çalışmalarına verilen bir geribildirim kaydetmek için video veya ses kayıt ekipmanları kullanma. Kayıtları SÖO’na yüklenir. Kayıtları erişirlerse ve öneriler üzerinde hareket ettiklerini gösterirlerse öğrencilere ekstra kredi verilir. Kayıtları ipuçları veriyor ve öğrencileri ek kaynaklara (kitap, web tabanlı, vb.) yönlendiriyor. Avantajları: geribildirim temin etmenin daha hızlı ve daha verimli (ve daha fazla kişiselleştirilmiş) yolu; öğrencilerin geribildirime göre hareket etme şansının artması. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

DİJİTAL ÜRETİCİLER

Müfredat çalışması “yayınları” oluşturmak için dijital medya kullanmak: çeşitli araçlarla sunumlar, tartışma ve diğer okul etkinlikleri elde edilir ve kaydedilir, daha sonra onlar düzenlenir ve web veya SÖO’na yüklenir. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

İşbirliği yap

Öğrencilerin diğer iTEC okulların öğrencileri ile işbirliği.Geçici ve şans eseri, öğrenciler odaklı işbirliği teşvik edilmektedir. Continue reading

Tagged , | Leave a comment