DİJİTAL ÜRETİCİLER

Designed into these learning stories:

Narrative

Bu öğrenme hikayeleri olarak tasarlandı:
Tell a Story
Bir Hikaye Anlatma

Öyküsel Anlatım
Bayan Clay ve Bay Hauge Fen öğretmenleridir. Onlar iTEC ‘FTMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Öğrenimi Yayımlanı’ girişimini duydular (girişim henüz oluşturulacak, yeni bir fikir). Bunun, dijital üretim yoluyla öğrencilerinin ders bilgilerini derinleştirmenin bir yolu olduğunu düşünüyorlar. Bu girişim yoluyla iTEC projesi FTMM müfredatının bir konusuda kısa film/animasyon veya podcast üretiminde Avrupa çapında 1000 sınıfın katılımını amaçlıyor. Bu öğrenme yayımları iTEC platformunda düzenlenecek ve etiketlenecek ( yaş grupları için, dersler için, vb.), sonunda dünya çapında öğrencilere, öğrenme ve ders tekrarı amaçları için kullanılacak çok dilli, araştırılabilir bir FTMM öğrenme yayımları veri tabanı sağlayacak. Girişimin başlangıcında öğrencilerin, öğretmenlerin yardımı ile oluşturdukları ve yarışmanın her aşamasında yeniden gözden geçirdikleri bir dizi kritere göre, Öğrenciler ve öğretmenler, yüklenmiş yayınlar üzerinde yorum yapabilir ve onları derecelendirebilirler. Her bir yaş grubunda yüksek derece alan yayınların sahipleri iTEC web sitesinde gösterilecektir.

Başkaları için bir öğrenme yayını yapmak için, öğrencilerin kendilerinin materyal hakkında
derin bir kavramsal anlayışı olması gerektiğini bildikleri için Bayan Kil ve Bay Lahey kendi güncel Fen dersi konularında öğrencilerini yayın yapmaya dahil etmek istiyor. Yeni öğrenme konularının başlangıcında, öğretmenler öğrencileri yaşıtlarına yönelik bir yayın yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirir (ve kendilerinin yıl içinde daha sonra sınava yönelik tekrarı yapmaları için). Gruplar halinde, öğrenciler kapsamak istedikleri müfredatın alanını seçecekler, konuyu araştıracaklar ve bir podcast ya da bir kısa film / animasyon yapma tercihinden birini yapmaya karar verecekler. Bu nedenle, öğretmenler kendi öğretimleri sırasında – öğrencilere ilham vermek için – podcast ve videoların her ikisini de kullanırlar ve böylece bilim anlayışlarının yanı sıra aynı zamanda dijital medya okuryazarlıklarını da geliştiren her iki iletişim yönteminin potansiyelini de tartışmalarını isterler. Öğrenciler, çıktıların akran-değerlendirmesini yapacak kriterleri / puanlama geliştirmek için öğretmenleri ile birlikte çalışırlar ve seçim kriterleri geliştirmeye yardımcı olmaları için de bunu ‘Yayın BTMM Öğrenme’ girişimi düzenleyicileri ile geliştirirler.

Öğretmenler, öğrencilerin seçtikleri bilim alanında güvenli bir anlayışa sahip olmalarını sağlarken, hangi önemli içeriği ekleyeceklerini içeretek ve onu kendi izleyicilerine nasıl anlatacaklarını dikkate alarak, yayınlarının içeriğini planlamalarında öğrencilerine – muhtemelen medya araştırmaları personeli ve öğrencilerin uzmanlığından yararlanarak – destek olurlar. Öğrenciler kameralar / dijital kaydediciler ve ücretsiz web tabanlı yazılım kullanarak yayınlarını oluştururlar.

Yayınlar oluşturulduktan sonra öğrenciler birbirlerinin yayınlarını izler/dinler ve ‘iTEC BTMM Öğrenme Yayını’ girişimi tarafından sağlanan aynı kriterleri / puanlamayı kullanarak birbirlerine geribildirim sağlarlar. Öğretmenler de içeriğin doğruluğu hakkında geribildirim sağlarlar. Öğrenciler geribildirimleri ele alır ve daha sonra geniş okul topluluğu ve veliler / bakıcılar ile bir paylaşma aracı olarak okul web sitesine / SÖO’na yüklenmesinin yanı sıra ‘iTEC BTMM Öğrenme Yayını’ yarışmasına da gönderilir.Öğrenciler ayrıca, öğretmenleri ile birlikte, yarışmanın bir parçası olarak ‘iTEC BTMM Öğrenme Yayını’ girişimine yüklenen diğer yayınları oylamak için biraz zaman geçirirler.Yıl boyunca öğretmenler ve öğrenciler konu tekrarını ve sınıf içi öğrenme tartışmalarını desteklemesi için öğrenme yayınları veri tabanına bakarlar ve mevcut filmleri ve podcastları kullanırlar.

ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME İÇİN OLASI YAKLAŞIMLAR

  • Proje/araştırmaya dayalı öğrenme
  • Konu bazlı (eğer konular müfredat bağlantılı olabilirse )
  • Akran-tabanlı öğrenme
  • Kriterler / rubrikler geliştirilmesi yoluyla akran-değerlendirme (yani içerik, üretim kalitesi,
    konuyu açıkça anlatabilme yeteneği)
  • Öğretmen değerlendirmesi (yani konu bilgisi)

VİZYON VE AMAÇ
Olgunluk seviyeleri (En yüksek 5)
• Öğrenme Amaçları 5
• Pedagoji 4
• Öğrenen rolü 3
• Öğrenme, öğretme & değerlendirme yönetimi 5
• Teknoloji desteği 4

Etkileşimler ve Pedagojiler
Aktiviteler
 başlangıçta değerlendirme kriterleri geliştirmek
 Bir konu alanında gruplar halinde araştırma yapmak
 Dijital podcast ya da kısa film / animasyonlar üretme, yayınlama
 Filmleri yüklemek ve paylaşmak için sosyal medya (YouTube),
çıktılarla ilgili iletişim kurmak: (Facebook, Edmodo, Twitter, vb)
 Çıkışların akran ve öğretmen değerlendirmesi
 ITEC Bilim_Teknoloji_Mühendislik_Matematik (BTMM) öğrenme yayını yarışmasına girme

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply