SOR

Part of these packages: Explore and create

Supported by these technologies:

Takımlar prototiplerinin gelecekteki kullanıcıları olabilecek 2-4 kişi ile tanışırlar ve yazıcı çıktıları, çizimler veya modeller kullanarak prototiplerini ve tasarım fikirlerini konuşurlar. Katılan bu kişilerin, öğrenci tasarımlarının oluşturulduğu alan içinde, bir uzman anlayışına sahip oldukları kabul edilir. Uzmanlık geniş yorumlanabilir, Örneğin, bir site inşaatındaki insanların günlük uygulamalarına derinlemesine bir anlayış sunması için bir şantiye işçisi düşünülebilir. Uzman katılımcılar prototip üzerinde değişiklikler yapmaları ve yorumlar yapmaları için kalem ve post-it notlar kullanmaya teşvik edilirler. Atölyeden sonra öğrenciler yorumları incelerler ve kendi yeniden tasarımları için onları nasıl yorumlayacaklarına karar verirler. Daha sonra özellikle tasarım zorlukları, bağlam ve sonucun katma değeri ile ilgili olarak, tasarım özetlerini rafine ederler, bir yansıma kaydeder ve belgelemelerini güncellerler. Bu aktivite değişen zamanlarda meşguliyetle birden fazla gerçekleştirilebilir. Öğrenciler çalışmaları hakkında öğretmen ve diğer öğrenci takımları yanı sıra uzmanlardan ve gelecekteki potansiyel kullanıcılardan sorarak geribildirim toplarlar. Derslik süresi: Yaklaşık 2-3 ders (ler)


1. Hazırlayın / Dinleyin

 • Öğrenci yorumlarını dikkatle dinleyin ve onların ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda aktiviteyi şekillendirin.
 • Prototipler üzerinde yorum isteyeceğiniz uygun kişiler belirlemek için yansıtma kayıtlarını dinlemekle öğrendiğiniz görüşleri kullanarak yetkinlik ve uzmanlığınızı geliştirin.
 • Akademik ortamda çalışan insanlar genellikle esnek bir programa sahiptir ve uzmanlık bilgilerini genç öğrencilere aktarmayı motive edici bulabilirler. Ayrıca üniversite öğrencileri ile iletişim kurmayı ve davet etmeyi de düşünebilirsiniz.

2. İlham verin

 • Öğrencilere bir atölye hazırlama aktivitesi tanıtın.
 • Takımlar potansiyel uzmanları davet etmek ve onlara açık uçlu sorular sormak için beyin fırtınası yaparlar. Herhangi birini düşünememeleri halinde birkaç öneride bulunun.
 • Her takım kendi atölye çalışmasına 3-4 kişi davet eder ve bunun için bir yer ve zaman organize eder. Uygun katılımcıları iyice, ciddi şekilde dikkate almak ve her katılımcının projeyi ne kadar bilgilendirebileceğini öngörmek önemlidir. Atölye çalışmaları okul dışında örneğin, bir sivil toplum örgütü ofisinde, bir huzurevinde ve benzeri bir yerde gerçekleşebilir.
 • Öğrenciler için uzmanlarla iletişim heyecan verici olabilir. Potansiyel katılımcılara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda takımlarla pratik yapın.

3. Koçluk edin / Soru Sorun / Destekleyin

 • atölye çalışmasını uygulayarak ve büyük ölçekli bir Avrupa projesi içinde bu aktivitenin bir örneği olarak iTEC projesi atölye çalışması kuralları nı sağlayarak takımlara koçluk yapın. Zorluklar sergileyen öğrencileri destekleyin.
 • Her takımın atölye çalışması materyallerine (kameralar, dizüstü bilgisayarlar, mikrofon, post-it notlar ve kalemler) ve kendi prototiplerine (veya bunun bir temsiline) erişimleri olduğundan emin olun.
 • Öğrenciler katılımcılara tasarım özeti ve prototip tasarımlarını sunarlar ve onların görüş ve fikirlerini sorarlar. İnsanlar kendilerini daha iyi ifade etmek için prototipleri değiştirebilirler veya üzerlerinde çizimler yapabilirler. Öğrenciler aktivitelerin ve tartışmanın resimlerini çekerler ve notlar alırlar.
 • Takımlar notlarını ve insanların çizimlerini incelerler. Onlar bunun için HARİTALA aktivitesini kullanabilirler. Onlara açık uçlu sorular yönlendirin ve onlara açık olanın ötesine geçmeleri için koçluk edin.
 • Takımlar, analize dayalı olarak kendi prototip ve tasarım özetlerinin nasıl değişmesi gerektiğine karar verirler.
 • Takımlar bir yansıtma kaydederler ve kendi ilerlemelerini çevrimiçi belgelerler.

4. Değerlendirin

 • Herkesin doğru yolda olduğundan emin olmak için her takımın çalışmalarını, yansıtma kayıtlarını ve blog yayınlarını, gözden geçirin. Sonra onlar için görsel işitsel geribildirim kaydedin. Geribildiriminiz öneriler ve sorular içerebilir.
 • Takım çalışması ilerlemesini uzmanın takip etmesi halinde, onların öğrencilerin performansı üzerindeki uzmanlık görüşleri dikkate alınmalıdır. Uzman, değerlendirme kriterlerinin tanımlanmasında yer alabilir. Katılımcılardan, katılımcıların akıllarına gelen önerileri ile prototiplerini yeniden tasarlayan öğrenciler için görsel ve işitsel bir mesaj kaydetmeleri istenebilir.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce İspanyolca Macarca

Leave a Reply