Ses / video geribildirim

Designed into these learning stories:

Narrative

Bu öğrenme hikayeleri olarak tasarlandı:
Tell a Story
Create an Object
Create a Game

Bir Hikaye Anlatma
Bir Nesne Oluşturma
Bir Oyun Oluşturma

Öyküsel Anlatım
Bayan L SÖO ile aşinadır ve teknoloji yoluyla öğrenme için yeni yaklaşımlarla değerlendirmeyle ilgilenir. Öğrencilere geribildirim verme ve bu tür geribildirimlerde öğrencilerin nasıl hareket edecekleri konusunda radikal bir değişikliği deneyecek bir pilot proje başlatmak için okul müdürü ile aynı fikirdedir. Bir dönem içinde, Bayan L iki ya da üç “ürün çalışma geribildirimi hedefi” üzerinde öğrencileri ile aynı fikirdedir. Bu ürün çalışmalarının üretimi sırasında öğrenciler, son halini geliştirmelerini sağlayacak yapıcı geribildirim almak için çalışmalarının taslak sürümlerini Bayan L’ye teslim ederler. Ancak zaman alıcı yüz yüze oturumlar sırasında geribildirim verilmeyecektir.Bunun yerine, Bayan L çalışma ürününü işaretleyerek sözlü ve yazılı geribildirim kaydetmek için IWB veya benzeri kayıt teknolojisi kullanacaktır. Bayan L son zamanlarda açık ve yapıcı geribildirim verme konusunda bir mesleki gelişim kursu aldı ve yaptığı geri bildirim kayıtları öğrencilerin ürün çalışma taslarının iyileştirmelerini desteklemeyi amaçlayan bir dizi “tavsiyeler” içeriyor ve dersinde özellikle bireysel öğrencilerin çalışmalarında genel olarak geliştirilmesi gereken unsurlara odaklanmaktadır. Üretilen geribildirim SÖO – Veya iTEC resource üzerinde ses ya da video biçiminde saklanır. Öğrenciler ancak kendi kimlik bilgileri ile sisteme giriş yaparak onları ilgilendiren geribildirimleri görebilirler. Bunu arzu ederlerse kendilerine ait zamanlarında ve evlerinde gizli de yapabilirler ve daha sonra geribildirimleri kullanarak ürünlerini geliştirmek için üzerinde çalışmaya devam ederler.Sistem aynı zamanda öğrencilere geribildirimi anlayıp anlamadıklarını (Bu basit bir kırmızı, turuncu, yeşil trafik ışığı geribildirim sistemi olabilir) Bayan L’ye bildiren geribildirime hızlı bir yanıt girmeler için, izin verir. Bayan L daha sonra daha fazla desteğe ihtiyacı olan öğrencileri ile yüz yüze toplantı düzenleyebilir.
Mevcut ve istenen performans arasındaki farkı kapatmak ve öğrencilere geliştirilmiş çalışma üretmeleri için geribildirimi kullanmalarına izin veren olanakları sağlayarak, iyi bir performansın, ne olduğunu (hedefler, ölçütler, beklenen standartlar) netleştirmeye yardımcı olmaktır. Sistem kolayca kriterleri ve beklenen standartları dile getirildiği, tüm öğrenciler için geçerli, “genel” bir geribildirim oluşturmaları için, öğretmene izin verebilir. Onlara uyarlanmış olan ve dolayısıyla sadece onlar tarafından görülebilir geribildirim kısmına ek olarak, öğrenciler kendi boş zamanlarında bir “tazeleme” şeklinde, geribildirimin bu bölümüne erişebileceklerdir.SÖO öğretmene, halka açık herkes tarafından erişilebilir bölümleri ve kişisel bölümleri olan kayıtları, kolayca yapabilmesi ve düzeltebilmesi için izin verebilir. Sistem aynı zamanda, müfredatlar arası öğrenmeyi ve değerlendirmeyi teşvik etmek için önerilerde bulunmaları ve kendi önerilerini eklemeleri için diğer öğretmenlere izin verebilir. Bayan L öğrencilerin öneriler üzerine harekete geçip geçmediklerini izleyebilir.O ve okul müdürü, programı bütün okula yaymayı düşünüyorlar ve gelecekteki okul denetimleri sırasında okulun iyi çalışmalarını göstermek için kalıcı ses kayıtlarını kullanmayı planlıyorlar.

ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME İÇİN OLASI YAKLAŞIMLAR
Bu senaryonun geniş çerçevesi; kendi çalışmalarında uygulanabilir standartlar / kriterler belirlemeleri için öğrencilere yardım ederek öğrenmede öz-değerlendirme (yansıtma) geliştirmeyi hedefleyen öz-düzenleyici öğrenme ve değerlendirme üzerine kuruludur.

Biçimlendirici değerlendirme
Düzey belirleyici değerlendirme
Öz-değerlendirme (öğrencilerin verilen geribildirimlere yönelik kendi ürün taslağı çalışmaları üzerinde son ürün çalışmalarını tamamlayan öz-değerlendirmeleri)

Vizyon, esinlenme ve amaçlar
Olgunluk seviyeleri (En yüksek 5)
Öğrenme hedefleri 4
Pedagoji 2
Öğrenci rolü 1
Öğretim, öğrenme & değerlendirme yönetimi 2
destekleyen teknoloji 2

Etkileşimler ve Pedagojiler
Aktiviteler
Öğretmen tarafından ses ve / veya video geribildirim kaydı.
İdeal olanı öğrencinin, detay ekleyen bir öğretmen ses yorumu ile öğretmen tarafından işaretlenen ilgili çalışmayı gösteren bir dosya alabilmesi için sesli video.
Ses geribildirim özellikle dil öğretimi bağlamında yararlı olacaktır, örneğin bir öğretmen
yazılı bir geribildirimden açıkça çok daha iyi olan telaffuz ipuçları verebilir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply