Tag Archives: 2. faz

SONUÇLARI HAZIRLAMA

Öğrenciler görsel işitsel ya da diğer multimedya araçlarla tüm öğrenme ürünlerini belgelerler, yorumları özetlerler ve olası gelecek adımlarını açıklarlar. Öğrenciler, öğrendiklerini aktarmak, projelerinin arka planına değinmek, başkalarının bu çalışmaların yeni versiyonlarını üretmelerine müsaade etmek ve iyileştirme için geri dönütler almak için çalışmalarını başkalarıyla paylaşırlar. Bu devam eden çalışmayı ve son ürünü içerir. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Bilgi gruplama

Öğrenciler topladıkları bulgularını, bilgileri ve verileri kâğıt sayfalara ve yapışkan not kâğıtlarına yazarlar ve onları görsel olarak gruplarlar. Bu, toplanan veri ve bilgileri incelemek ve bulgular arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılan profesyonel bir metottur. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

akran geribildirimi

Akran geribildiriminin iyi kalitede olması geri bildirimi alan kadar sağlayan öğrenci için de bir değerdir. Öğrenciler birbirlerinin Çalışmalarına bakarlar ve geri bildirim, övgü ve eleştiri sunarlar. Akran geri bildirimi proje çıktıları veya tekrarlanan bir aktivite olarak pilot süresince kullanılabilir. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Yansıtma

Öğrencileriniz çalışma ilerleyişleri, karşılaşılan engelleri ve gelecek planları hakkında düzenli olarak kısa güncellemeler kaydeder, yayınlar ve paylaşırlar ve böylece, bu öğrencilerin ilerlemelerini siz ve diğer öğrenciler takip edebilirsiniz. Öğrenme pratiklerinin kısa görsel işitsel kaydını yapmaları öğrencilere sunma ve konuşma, yansıtma ve planlama becerilerini uygulamaları imkânı verir. Çalışmalarını bu şekilde kayıt etmeleri onların gelecek oturumlardaki çalışmalara kolayca kaldığı yerden devam etmelerini sağlar. Her yansıtma etkinliğinin ardından az miktarda bir zaman ayırarak tüm öğrenci etkinliklerini izleyebilirsiniz. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Öğrenme odaklı tarama

21. yüzyıl becerilerini geliştirmek, anlamlı kaynaklardan ilgili bilgileri bulmaya odaklı bir yöntemle internet kullanma yeteneği inşa etmeyi kapsar. Bu aktivitede öğrenciler, belirli bir konuda bilgi toplamak ve araştırmalarında ciddi olarak kullanılabilecek olanları online öğrenme kaynaklarında saklamak için planlı bir şekilde interneti kullanırlar. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Konu Odaklı işbirliği

Öğrencileriniz diğer iTEC okullarından öğrencilerle ya da öğrenci takımlarıyla işbirliği yapar. Ders, yaş grubu, dil ve ülke aynı ya da farklı olabilir. İşbirliği öğrenciler tarafından yürütülür ve öğretmen tarafından sadece yönlendirilir. Uygun ve şans eseri işbirliği teşvik edilir. Öğrencilerinizden diğer okullardan tanıdıkları arkadaşlarıyla irtibat kurmalarını istemeyin. Continue reading

Tagged , | Leave a comment

Takımlar Oluşturma

Sınıfınızdaki öğrencileri 4-5 öğrencili takımlara bölün. Her takım dersin teması ile ilgilidir ayrı bir konuyu sorgulama üzerinde çalışır. Öğrenciler ilgi duydukları konuları önerirler ve buna bağlı olarak, fonksiyonel heterojen takımlar oluşturmak için onların farkları da dikkate alınarak gruplandırılırlar. Continue reading

Tagged , , | Comments Off on Takımlar Oluşturma

Çok kültürlü bir ortamda Matematik

Ben İspanya’da bir öğretmenim, ve öğrencilerimin çoğunun ilk dili İspanyolca değil. Bu ek-dil öğrencileri takımlar oluştururlar (1. aktiviteye bakınız), ve kendi dillerinde aşina oldukları matematik kavramları açıklamaları girdikleri bir wiki başlatarak matematik derslerine başlarlar. Dil versiyonlarının, başka dillerde diğer sınıflar … Continue reading

Tagged , | Comments Off on Çok kültürlü bir ortamda Matematik

Çok kültürlü bir ortamda Matematik

Göç ve diğer demografik değişimler sınıflarda çeşitliliği artırdığı için, öğrencilerin bir araya geleceği ve engelleri yıkacak etkinliklere katılabileceği yeni yollar bulmaya ihtiyaç var. Teknoloji bu süreçte zengin paylaşılan deneyimler sağlayarak çok dilli işbirlikleri oluşturmaya yardımcı olabilir ve öğrenciler için de okullarda katılımlarını artırmaları ve güven kazanmaları için fırsatlar sunabilir. Continue reading

Tagged | Leave a comment