Tasarım Özeti

Part of these packages: Observe and design, Benchmark and design

Supported by these technologies:

Öğrencilere, tasarım işlemlerini müfredat konularıyla bağlantılandıran ancak iyileştirmeye açık noktalar bırakan bir ilk tasarım özeti sunarsınız. Bu ders sırasında ayrıca öğrencilere, etkinliğe katılma motivasyonu sağlarsınız ve etkinliğe katılarak taşıyacakları sorumluluğu açıklarsınız. Öğrenciler takımlar oluşturur, tartışır, sorular sorar ve özetle ilgili bilgi sahibi olur. Tasarım özeti bağlamını, özellikle kim/neyle ilgili tasarım yaptıkları, ilk tasarım zorlukları ve olası tasarım sonuçları açısından geliştirirler. Öğrenciler izlenimlerini kaydeder, dokümantasyon için bir blog oluşturur ve dokümantasyona başlar. Gereken ders süresi: 1 ders

1. Başlangıç

  • (1) Bir tasarım özeti (öğrenme hikayesinin eğik yazılı kısmı) seçerek ve (2) müfredat gereksinimlerine ve kurs programına uygun şekilde ayarlayarak bir tasarım özeti hazırlayın.
  • Öğrencilere süreci açıklayabilmeniz için tüm öğrenme etkinlikleri konusunda bilgi sahibi olun.
  • Düşünce ürünü sonuçlar tasarlamanın ve tüm süreci ciddiye almanın neden önemli olduğunu gösteren somut örnekler bulun. İlham almak için örnekler listesine bakın: http://bit.ly/tasarım ilhamı.
  • Müfredat gereksinimlerini yansıtan bir değerlendirme kriterleri listesi hazırlayın. İsterseniz burada yorum olarak bunları başkalarıyla paylaşın.

2. Giriş

  • Tasarım süreci fikrini, örnekler listenizi ve tasarım özetini sunun. Öğrencilere tasarım özetini verin.
  • Tüm etkinlikleri 1-2 derslik “tasarım atölye çalışması” şeklinde sunun ve tasarım süreci görselleştirmesi (*.png) ve programınızı öğrencilere verin.
  • Öğrencilerle birlikte değerlendirme kriterlerinin üzerinden geçin. Notlarının ve nihai tasarımlarının size kriterleri tamamladıklarını göstermesi gerektiğini anladıklarından emin olun. Değerlendirme kriterleri listenizi onlara verin.
  • Öğrenci takımlarını oluşturun. Öğrencilerden, her bir takım üyesi için ilk rolleri tanımlamalarını isteyebilirsiniz.
  • Öğrencileri, özeti sorgulamaya teşvik edin! Öğrencilerden (a) tasarım kimin için? (b) tasarım yaptıklarınızla ilgili nereden bilgi bulabilirsiniz? örneğin etkinlik yeri, zamanı ve türü “bağlam sorgulama”, (c) Üstesinden geldiğiniz zorluk nedir?, (d) Zorluğun nasıl üstesinden gelmeyi planlıyorsunuz? ve (e) herkesin tüm adımlara katılması gerekmesine karşın, hangi alandan kim sorumlu? Gibi sorulara cevap isteyin
  • Öğrencilere tasarımlarında ne yapmak istedikleriyle ilgili karar verebilmeleri için yeterli tanıtım bilgisi sağlayın. Ev ödevi olarak bakabilmeleri için ders başlamadan önce bu materyali öğrencilere vermek isteyebilirsiniz.

3. Etkinlik

schoolwork Takımlar halinde öğrenciler tasarım sürecini tartışır, neyi tasarlayacaklarını düşünür ve tasarım özetini geliştirirler.

schoolwork Öğrenciler izlenimlerini kaydeder (yansıtma aktivitesine bakınız).

schoolwork homework Her bir takım uygun bir blog oluşturma platformunu kullanarak bir proje blogu oluşturur ve blog URL’sini öğretmene gönderir.

homework Hakkında sayfası: Öğrenciler, projedeki rolleri de dahil proje takımlarını tanımlarlar. Kendilerinin bir resmini, TeamUp’ın bir ekran görüntüsünü ve iletişim bilgilerini ekleyebilirler. Bu sayfaya, örneğin “Tasarım ekibi” adı verilebilir.

homework Tasarım Özeti blog yayını: Öğrenciler bloga ilk Tasarım Özetlerini eklerler. Yayını “tasarım özeti” olarak etiketlerler.

homework Tasarım Süreci blog yayını: Öğrenciler neler yaptıklarını, hangi zorluklarla karşılaştıklarını ve hangi zorluları öngörebildiklerini yazmak için izlenim yansıtma kayıtlarını kullanabilirler (yayını tanımlamak için “tasarım süreci” etiketini kullanın).

homework Toplamda her takımın 1 sayfalı bir blogu ve bu ev ödevinin ardından 2 yayını olmalıdır.

homework Öğrenci bloglarının URL’lerini siz bu forma eklersiniz: http://bit.ly/itec-c3-blogs. Ardından biz blogları iTEC websitesinde tanıtırız.

1. ipucu: Profesyonel tasarımcılar arasında bile tasarım özetiyle ilgili ilk kafa karışıklığı yaygındır. Tüm soruların hemen cevaplanması gerekmez. İlerledikçe cevapları bulacaksınız. Tasarımın güzelliğinin bir parçası da budur.

2. ipucu: Eğitim uzmanlığınızı kullanın! Öğrencilerin araştırma yapmak için onları yeterince zorlamayan bir konu seçtiğini fark ederseniz, öğrencileri rahatlık bölgelerinin ilerisine zorlamak size bağlıdır.

3. ipucu: Genellikle daha küçük takımlar daha büyük öğrenme sonuçları verir. Takımları en fazla 4-5 kişiyle sınırlamaya çalışın.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply