Çoklu dokunmatik teknolojiler ile tasarım yapma

Designed into these learning stories:

Narrative

Ben, Bay Disdier, tasarım ve teknoloji öğretmeniyim ve sınıfımdaki öğrencilerin mekansal tasarım arkasındaki kuramlar ve kavramlar hakkında düşünmeyle meşgul olmalarını istiyorum.  Tasarıma ilişkin işbirlikçi öğrenmeyi desteklemek için okuldaki mevcut çoklu dokunmatik arayüz teknolojisini kullanarak bir tasarım projesi geliştirmeye karar veriyorum.

Başlangıçtan itibaren öğrencilerimin arasında işbirliğini teşvik etmek için okulun dokunmatik masalarını kullanan bazı tanıtıcı tasarım aktiviteleri ile konuya başlarım.  Öğrenciler farklı mekansal tasarımların fotoğraflarına bakarlar ve tasarımların özelliklerini analiz etmek ve açıklamak için birlikte çalışırlar.  Daha sonra, öğrencileri her biri diğer grupların çözmesi için eğlenceli tasarım zorlukları oluşturan küçük gruplar halinde organize ederim.  Öğrencilerin üzerinde çalıştıkları çoklu dokunmatik uygulamalar ana sınıfın interaktif tahtasına ağ bağlantılıdır, bu yüzden her grubun ilerlemesini ders boyunca interaktif tahta üzerinde gösterebiliyorum.

Öğrenciler ilk aktivitelerinde öğrendikleri mekansal tasarım kavramları üzerinde, geri bildirim verirler ve ders anlatma ve ek materyaller sayesinde sınıfın fikirlerini daha teorik tasarım ve matematik kavramlarına entegre ederim.  Sınıf içinde paylaşılan bilginin gelişen seti bir sınıf web sayfasında kaydedilir ve paylaşılır.

Daha sonra gruplardan mekan tasarımı bilgilerine dayanmaları ve belirli koşullar ve kriterlere göre bir alan (örneğin kent, küçük bir topluluk, okul) tasarlamaları istenir.  Katkılarını sağlamak için her öğrenciye kendi grubunda belirli bir araştırma veya tasarım rolü veririm. Öğrencilerin tasarımları kararlaştırılan kriterlere göre yerel mimarların ve planlamacıların bir ‘uzman heyeti’ tarafından değerlendirilecektir.   Gruplar çoklu dokunmatik teknoloji arayüzleri ve 3D modelleme araçları ve uygulamalarını kullanarak işbirliği içinde kendi tasarımlarını oluştururlar.  Bu araçlar, öğrencilere öğrencilerin kendi tasarımlarını gerektiği şekilde değerlendirebilecekleri ve düzenleyebilecekleri sürükleyici bir deneyim sağlayan kendi tasarımlarını farklı ölçek ve açılardan, görselleştirmelerine izin verir.  Öğrenciler kendi tasarımlarını, açıklama ve değerlendirme yapacak diğer gruplarla paylaşırlar. Ayrıca mekansal tasarım hakkında bilgi ve ilham toplamak ve kaydetmek için açık havada proje yapmaları için grupları teşvik ederim. Tasarım fikirlerine veya gerektiğinde teknoloji kullanımına yardımcı olmak için uygunum.  Tasarım süreci ilerledikçe, gruplar ortak paylaştıkları belge üzerinden sınıfça paylaşılan konunun anlaşılmasına katkıda bulunur.  Son olarak, bitmiş tasarımlarını – Ve bunların arkasındaki kavramları – geri bildirim için uzman paneline sunarlar.  Bu geribildirim projenin nihai özetleyici değerlendirmesinin oluşturmak için proje boyunca yapılan diğer değerlendirmeler ile birleştirilir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply