Ev-okul İletişimleri

Designed into these learning stories:

Narrative

Öğretmenlik yaptığım ortaokulda, yeni bir personel toplantısında ev ve okul arasındaki ilişki tartışıldı ve evde ‘öğrencilerin öğrenmelerine ebeveyn / bakıcıların katılımının öğrencilerin okuldaki başarısına katkıda bulunan önemli bir faktör olduğuna dair üst düzey yönetim kadrosu ve öğretmenler arasında kabul edilen ortak bir anlayış vardı. Ayrıca okul öğrenimine ebeveynlerin / bakıcıların katılımına engeller olduğunu ve dijital teknolojilerin ev-okul iletişimini artırabileceğini fark ettik.  Öğrenci ve ebeveyn / bakıcı dijital teknoloji kullanımı ve tercihleri hakkındaki bir ankete yanıt olarak, okul genelinde aşağıdaki yöntemleri geliştirme düşüncesi ile, bir ders konunun öğretimi esnasında aşağıdaki ev-okul iletişimi kullanımını pilotunu için, birkaç öğretmen ve ben okul müdürü ile çalışmayı kabul ettik:

Kapalı sosyal aglar – bedava online platformlar kullanarak öğretmenler sadece davet ile girilebilen özel sosyal ağlar kuruyorlar. Öğretmen ve öğrenciler, ebeveynleri/bakıcıları ağa katılmaları için davet ediyorlar. Öğretmen ve öğrenciler yaptıkları çalışmaların videolarını ve resimlerini yüklüyorlar ve ebeveynlerden yorumlar yapmalarını istiyorlar. Öğrenciler, öğretmen ve ebeveynler okul dışındaki dünya ile okuldaki öğrenme arasında bağlantı kurmaya odaklanarak okulda öğrendikleri konular hakkında tartışma başlıkları açıyorlar.
Öğretmen ödevler yükler; öğrenciler ve ebeveynler sorular sorabilir. Öğretmen ayrıca belirli bir konunun öğretimi için kullanılan metotları ve bilgileri de buraya yükler. Öğretmenler, geribildirim olarak verilecek yorumların odaklanılmış ve yapıcı olmasını sağlayacak ortak hedef ve ilkeler oluşturmak için, öğrenci ve veliler/bakıcılar topluluğu ile birlikte çalışır.

Proje blogları – bunlar öğrencilerin çalışmaları için daha geniş bir hedef kitle elde etmek için kurulur. Öğrenciler, harici bir hedef kitle için, sıra ile bloga öğrendikleri konuları yazarlar, çalışma ürünlerini/resimlerini yüklerler. Ebeveynler bunları okur ve yorumlar yaparlar ve linkini arkadaşlarına ve akrabalarına gönderirler. Öğretmenler ayni zamanda öğrencilerin, öğrenmeleri konusunda filmler paylaşacakları bir okul YouTube video kanalı kurarlar. Video linkleri bloga konur.

Diğer öğretmenler ve ben platformların ve izleyicilerin çeşitliliğini, e-güvenlik sorunları da dahil, her platformun kabiliyetleri ve farklı hedef kitleler için neyin uygun olduğu konularında konuşmalarıyla öğrencilerin dijital okuryazarlıklarını destekleyici bir fırsat olarak kullanırız. Farklı iletişim ve tanıma yöntemlerini, aileler ile daha iyi iletişimi ve daha çok kişiselleştirilmiş yaklaşımları destekledikleri için bu teknolojileri, özellikle özel eğitim ihtiyaçları olan bazı öğrenciler için faydalı buluyoruz. Bununla birlikte, bazı aileler için internete evden erişimin sınırlı olduğunun farkındayız. Bu nedenle, okulun bilgisayarlarına akşamları devamlı erişim sağlayan, okul sonrası oturumları ayarladık. İleride her aileye bir netbook verilecek bir programla da bağlantı kurmayı planlıyoruz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply