Toprağı zihin haritalama

Designed into these learning stories:

Narrative

Bu öğrenme hikayeleri olarak tasarlandı:
Tell a Story
Create an Object
Create a Game

Bir Hikaye Anlatma
Bir Nesne Oluşturma
Bir Oyun Oluşturma

Öyküsel Anlatım
Mr K öğrencilerinden karmaşık bir konu (toprak bilimi) ile zihin haritaları kullanarak meşgul olmalarını istiyor. Zihin haritalama, zor ve çok yönlü konuların işbirlikçi ve derin keşfini sağlayan basit bir yöntemdir.
Bir ders süresi boyunca, canlı bir beyin fırtınası oturumu gerçekleşir. Beyin Fırtınası Bir zihin haritası oluşturmanın, kritik bir bileşenidir bu yüzden gruplara ilk adım olarak beyin fırtınası yapmaları öğretilir. Mr K sınıf tartışması sağlaması için kullanarak toprak bilimi ile ilgili, içeriği ve kaynakları sunar. Bu aşamada küçük post-it notlar kullanılır çünkü gruplar fikirlerini post-it notlara yazabilirler ve daha sonra onları etkili kategorilerini oluşturmak için gerekli olduğu kadar çok kez karıştırırlar.
Beyin fırtınasından sonra, öğrenciler Popplet gibi web tabanlı ücretsiz yazılımları kullanarak zihin haritalarının dijital versiyonunu oluştururlar. Bu dijital versiyon proje boyunca online kalacak ve çalışma ilerledikçe güncellenmiş olacak.
Bir alan gezisi düzenlenir ve öğrenci gruplara ayrılır. Örnekler, resimler ve videolar alırlar; bazıları çizimler yaparlar. Sınıfta geri gelir gelmez, öğrenciler öğretmen tarafından önceden tasarlanmış görevler üzerinden iki ders saati bireysel veya ikişerli çalışırlar. Her bir alt grupta, iki veya daha fazla öğrenci bir mikroskop kullanarak toprağı analiz eder, iki ya da daha fazlası siteye coğrafi ya da jeo-kimyasal ek bilgi toplayacak; iki ya da daha fazlası araştırma notlarını anlatan dijital resim veya video düzenleyecek ve gözlenen potansiyel alakalı her şeyin yapılandırılmış bir taksonomisini yapacak.
Diğer bir başka ders süresi içinde, sunumları ile desteklenen bir tartışma yer alır; amaç eksik olmadan birbirlerinin bulguları tamamlayıcı şekilde öğrenciler bulguları ve aktiviteleri paylaşmaktır. Örneğin, Her bir alt grupta bir mikroskop kullanmış olanlardan, diğerlerine ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını ve ne bulduklarını ve benzeri açıklamaları istenir. Tüm bulgular, resimler, videolar ve ek bilgiler sonunda zihin haritalarını güncellemek için, ve şimdi de video ve ses öğelerini dahil ederek büyümeye devam eden Popplet’e yüklenir. Yeni dernekler bulunur ve bu bilimsel terminoloji anlamayı ve kullanmayı daha da destekler.
Zihin haritasının grafiksel ilişkileri sınıfta okuma zorluğu çeken bir öğrencinin yazılı metin hazırlamasını daha kolaylaştırırken, yaklaşım, fikirlerini somut olarak yapılandırmasına yardımcı olduğundan, ayrıca tüm egzersiz, onun tam olarak derse katılımını sağlar. Bireysel öğrenci yerine küçük gruplar halinde zihin haritaların oluşturulması talimat yerine daha çok diyalog yoluyla konunun daha derin bir analizini kolaylaştırır. Terimler ve kavramlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ayrıca öğrencilerin, kelime ve kavramları anlamalarına ve ezberlemelerine yardımcı olur.
ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME İÇİN OLASI YAKLAŞIMLAR
Senaryo işbirlikçi bilgi inşa etmeye ve öğretmen tarafından kolaylaştırılan sınıf tartışmalarına dayanır. Sorgulamaya dayalı öğrenmenin güçlü bir unsuru da vardır. Proje öncesi ve sonrasında öğrencilerin anlamasını ve bilimsel kelimeleri kontrol ederek değerlendirme yapılabildi.
Bu veriler daha fazla planlama yapmak veya iyileştirici öğretim veya ödev / okuma (biçimlendirici değerlendirme) için kullanılabilir.

VİZYON VE AMAÇ
Olgunluk seviyeleri (En yüksek 5)
• Öğrenme Amaçları 4
• Pedagoji 3
• Öğrenen rolü 3
• Öğrenme, öğretme & değerlendirme yönetimi 3
• Teknoloji desteği 3

Etkileşimler ve Pedagojiler
Aktiviteler
Öğrencilerin araştırmaları
Videolar, resimler, Datalogger’lar, mikroskoplar
araştırma süreci
gözlemleme
veri toplama
verileri analiz etme
sentez yapma
sunumlar

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply