BİLİMSEL KAYNAK OLUŞTURAN ÖĞRENCİLER

Based on these scenarios: Students creating science learning resources

Inspiration for these learning activity packages:

Öğrencilerimin bilimsel konulara daha fazla ilgi duymalarını istiyorum ve onlardan, başka okullardaki daha küçük öğrencilere göstermek üzere sergiler hazırlamalarını istemeye karar veriyorum.

Ders konusu başlıkları hakkında ne kadar bildiklerini ölçmek için geliştirici bir test ile başlarım. Daha sonra, farklı uzmanlıkları birleştiren küçük heterojen takımlar oluştururum (bak aktivite 1). Her takım bir ders kavramı üzerinde çalışır ve bunu gösteren bir sergi üretir.

Öğrencileri desteklemek için, insan ve ilgili etkinlikler de dâhil çeşitli kaynaklara ulaşmaları için yönlendiriciler veririm (bak. Aktivite 2 ve 3). Onlar tarama yapar ve birlikte öğrenirler ve birbirlerine öğretirler. Kavramları öğretmek için çeşitli yollar denerler, birbirlerine geri bildirimde bulunurlar ve deneyerek ulaştıkları bulgularını somut olarak görselleştiren bir haritalamaya dayalı olarak en çok işe yarar görünenleri seçerler (bakın aktivite 5 ve 6). Bu deneyimlere dayalı olarak kendilerinin “sanal bilimsel müze sergilerini” oluştururlar (bakın aktivite 7). Sınıfımdaki bir poster, bir fiziki ve bir sanal simülasyon, dersin bir video kaydı, bir rap müziği, ve bir kukla oyunu öğrencilerimin en ilginç sergi eşyaları arasındadır. Her grup sergilerine eşlik edecek birkaç örnek soru da hazırlarlar.

Takım ilerleyişini gözlemlerim ve onların ürünlerinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olurum (bakın aktivite 4). Bazı durumlarda, iyileştirmeler öneririm. Sergilenen şeyler hazır olduğunda, her takım kavramları öğrenmeye, kendileriyle birlikte çalışmaya ve sergiyle öğretileceklere ilgi duyan alt sınıflardan öğrenciler bulurlar (bak aktivite 2).

Dersten sonra öğrencilerin ürettiği sergileri ve örnek soruları sene sonu konu tekrarları olarak kullanabilirim ve daha sonra derslerimi çeşnilendirmek için bu kaynakları kullanırım.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply