Öğrenme hikâyesi A: Okul Dışında Öğrenme Projesi

Based on these scenarios: Outdoor study project

Inspiration for these learning activity packages:

Ders başlamadan önce hazırlık

Tarih dersinizin yaklaşan konusu için, öğrencilerin şehrin geçmişi ve mirası hakkında bilgi aramalarına karar veriyorsunuz. Bunun, takımlar halinde ve dışarıda olmasını planlıyorsunuz. Öğrencilerin ziyaret edebileceği potansiyel mekânları araştırıp bir listesini oluşturun ve takımların edinebilecekleri potansiyel bakış açılarını düşünün. Bazı öğrenci ebeveynlerine takımlara eşlik edip edemeyeceklerini sorun.

Öğrencilerinizin isimlerini ve resimlerini yükleyerek TeamUp’da sınıfınızı oluşturun. Öğrencilerin çoğunu zaten tanıdığınız için, TeamUp’a her öğrenci hakkında bazı zihinsel notlar girin. Her takımın kendi sonuçlarını sunması, bir takımın her sunum için birer yazılı geri bildirim vermesi ile, dersin sona ereceğine karar verirsiniz. Takımlar ayrıca birbirini takip etmeli ve gerektiğinde yorum vermelidirler.

 • Öğrenenler hakkında akıl notları – hazırlık ve giriş
 • Okul dışında veri toplama – hazırlık
 • Takım çalışması – hazırlık
 • Akran geribildirimi – hazırlık

Giriş (1-2 ders)

Konu ve dersin hedeflerini sunun, kasabanızın tarihi hakkında kısa bir video, merkezi parkın etrafında buz pateni yapan gençleri gösteren bir Youtube video ve şehrinizdeki bazı grafiti resimleri sunun. Sonra interaktif beyaz tahta üzerinde (veya projeksiyon ekranında) TeamUP’ı başlatın ve ilgilerini çeken konulara öğrencilerden katılmalarını isteyerek takım oluşturma işlemine başlayın. Öğrenciler, bazılarını olduğu gibi kabul edeceğiniz, bazılarını daha verimli olması için değiştireceğiniz ve bazılarını da dersinizin amaçlarına uygun olmadığından reddedeceğiniz çeşitli konular önerirler. On adet konunuz olduğunda, sınıfta öğrencilerinize ilginç buldukları konuları seçtirin. Tek tek tahtaya gelirler ve konulardan üçünü seçerler. Oylama tamamlandığında, TeamUP takımlar oluşturur.

Takımlara toplamaya ihtiyaç duydukları verileri ve gitmeleri gereken yerleri planlamalarını öğretin. Planlarını oluşturmaları için her takıma yardımcı olun. Carmen’in takımı şehrin etrafındaki heykelleri araştırmaya ve neyi temsil ettiklerini ve ne anlama geldiklerini öğrenmeye karar verir.

Ödev: Dersin sonunda her takıma, TeamUP’a planlarını, bundan sonra ne yapacaklarını ve varsa planlarında gördükleri sorunlar ya da zorlukları açıklayan 60 saniyelik flaş haberler kayıt etmeleri gerektiğini söyleyin. Ayrıca diğerlerinin ne planladıklarının farkında olmaları ve onlardan iyi fikirler alabilmeleri için bir sonraki dersten önce diğer takımların flaş haberlerine de bakmaları gerekir.

Dersten sonra takımların yaptığı flaş haberlere göz atın ve her takımın dışarıya gitmeden önce alması gereken tavsiyeler hakkında notlar oluşturun.

 • Takım çalışması – Giriş + Aktivite
 • Okul dışında veri toplama – Giriş
 • Takım flaş haberleri – giriş + Aktivite
 • Akran geribildirimi – giriş + Aktivite

Dışarıya çıkma (1-2 ders, ya da okul sonrası aktivite)

Carmen gerçek veriler toplayarak araştırmalarını başlatmaları için takımıyla birlikte dışarı çıkar. Onlar buldukları heykellerin coğrafi etiketlenmiş görüntülerini ve heykellerin üzerindeki plakaların anlık görüntülerini alırlar. Onlar yoldan geçen bir kaç kişi ile de görüşür ve yakındaki heykeller hakkında bir şeyler bilip bilmediklerini ya da takıma henüz bilmediği heykelleri gösterip gösteremeyeceklerini sorarlar.

Ödev: Günün sonunda takım, yaptıklarının bir dakikalık flaş haberini kaydeder.

Takım flaş haberlerine bakarsınız ve takımların ne yaptıklarıyla ilgili notlar alırsınız. Carmen’in grubunun yapıcı bir şekilde yabancılarla iletişim kurmada daha fazla eğitime, daha derinlemesine bilgi bulmada ve belirli grup hedeflerinin nasıl konulacağı konusunda rehberliğe ihtiyaçları olduğunu fark ediyorsunuz. TeamUP aracındaki zihinsel notlarınızı güncellersiniz.

 • Okul dışında Veri Toplama – Aktivite
 • Akıl Notları – Aktivite
 • Takım Çalışması – Aktivite
 • Takım Flaş Haberleri – Aktivite
 • Akran geribildirimi – Aktivite

Veri inceleme (1 veya daha fazla ders, ya da okul sonrası aktivite)

Ertesi gün, Carmen takımıyla birlikte sınıfa geri gelir. Veri ve bulgularını birbirleri ile ve sınıfın diğer takımları ile paylaşırlar. Verilerini analiz etmek için, heykellerin temsil ettiği kişiler hakkında daha fazla bilgi bulmak üzere online aramalara başlarlar. Online ortak bir belge üzerinde bilgilerini bir araya getirirler ve insanlar ve önemli olayların görsel bir zaman çizelgesini oluşturmaya başlarlar. Dersin sonunda, günlük faaliyetlerini belgeleyen bir başka 1 dakikalık flaş haber kaydederler. Yaptıklarını, gelecekteki adımlarını açıklarlar ve karşılaşılan zorlukları özetlerler.

Ödev: Takımlara, diğer takımların Flaş Haberlerine bakmalarını ve çalışmalarını nasıl geliştirebilecekleri ve başka neler bulmaları gerektiği vb. konularda yapıcı eleştiriler ve öneriler göndermelerini hatırlatırsınız.

Flaş Haberlere bakarsınız ve akıl notlarınızı güncellersiniz.

 • Okul dışında veri toplama – aktivite
 • Akıl notları – aktivite
 • Takım çalışması – aktivite
 • Takım flaş haberleri – aktivite
 • Akran geribildirimi – aktivite

Tekrar dışarı gitme (1-2 ders, ya da okul sonrası aktivite)

Takımlar, araştırmalarını tamamlamak, hala gerek duydukları verileri bulmak için başka bir geziye koyulurlar. Carmen’in takımı gezi sonunda, takım üyelerinden birine ait bir dizüstü bilgisayarı kullanarak yeni bir flaş haber daha yapar.

Flaş Haberleri kontrol edersiniz ve zihinsel notlarınızı güncellersiniz

 • Okul dışında veri toplama – aktivite
 • Akıl Notları – Aktivite
 • Takım Çalışması – Aktivite
 • Takım Flaş Haberleri – Aktivite
 • Akran geribildirimi – Aktivite

Paylaşımlı media dosyası üretme (1 veya daha fazla ders, ya da okul sonrası aktivite)

Takımlar, online araştırma yapmak, bulgularını kategorize etmek ve sonuçlarını ortaya koymak için sınıfa geri gelirler. Araştırmalarını tamamlandıktan sonra, sunumları üzerinde çalışmaya başlarlar. Onlar, heykellerin yerlerinin haritası yanında görsel zaman çizelgesini de içeren senaryolarını yazmak için temel olarak paylaşımlı belgeler kullanırlar. Bir resimli taslak yazarlar ve video bölümleri kaydederler, daha sonra her şeyi 10 dakikalık bir film içinde bir araya getirirler. Bu film, görmeleri ve hakkında yorum yapmaları için sınıfın diğer takımları ile paylaşılır. Bütün takımlar, eve geldiklerinde ebeveynleri veya bakıcılarına gösterebilmek için, sunumlarını ve videolarını bir online günlükte yayınlamaya karar verirler.

İlerlemelerini belgelemek için her çalışma günü sonunda Flaş Haberlerini kaydederler.

Ödev: Takımlar dersten sonra projeleri üzerinde çalışmaya devam ederler. Son dersten sonra, ev ödevi olarak, öğrenciler, diğer takımlar tarafından yapılan tüm projelere bakmak zorunda olacaktır. Her takım, başka bir takımı gözden geçirmek için atanacaktır. Takım üyeleri, diğer proje hakkında yorumlarını yazacaktır.

Son olarak, her takım projedeki çalışmalarını özetleyen son flaş haberini yapar.

 • Okul dışında veri toplama – aktivite
 • Öğrenciler hakkında akıl notları – aktivite
 • Takım çalışması – aktivite
 • Akran geribildirimi – aktivite
 • Team newsflashes – activity

Dersi bitirdikten sonra değerlendirme

Takımların son Flaş Haberlerine bakın ve takımların ilk yaptıkları ile karşılaştırın. Gerekirse, aradaki Flaş Haberlere de bakın. Her takımın aldığı ve verdiği akran geribildirimi yanı sıra sürecini, nihai sonuçlarını düşünün ve her takım üyesinin verdiği bireysel çabaları değerlendirin. Sonunda notlarınızı verin.

 • Okul dışında veri toplama – değerlendirme
 • Öğrenciler hakkında akıl notları – değerlendirme
 • Takım çalışması – değerlendirme
 • Akran geribildirimi – değerlendirme
 • Takım flaş haberleri – değerlendirme

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply