HAYAL ET

Part of these packages: Explore and create

Supported by these technologies:

Sınıfınıza, müfredat ve yerel toplum ile bağlantılı ama yorumlanması gereken bir tasarım özeti sunun. Ellerinden geleni yapmaları için motivasyon sağlayarak ve görev üzerine mülkiyet ve özgürlüklerini anlatarak öğrencilere ilham verin. Öğrenme aktiviteleri sürecini ve programınızı sunun ve sınıf ile değerlendirme kriterlerini müzakere edin. Öğrenciler, takımlar oluşturur, kendi kendilerine tartışır, soru sorar ve tasarım özetine aşina olurlar. Takımlar, özellikle kendileri için tasarım yapılan hedef kitleye göre, tasarım özetini, ilk tasarım sorunlarını ve olası tasarım sonuçlarını geliştirirler. Öğrenciler yansımalar kaydederler ve çalışmalarını çevrimiçi belgelerler. Sınıf süresi: Yaklaşık 1 ders

1. Dinleyin / Hazırlayın

 • Bir Öğrenme Hikâyesi seçerek ve müfredat gereksinimleri ve okul programına uyacak şekilde ayarlayarak bir tasarım özeti hazırlayın.
 • Tüm tasarım sürecinin Öğrenme Aktivitelerini planlayın ve zamanlayın. Tasarım aktiviteleri beklenmeyen bir gecikmeye neden olabilir. Ders programına yedek ders ekleyin.
 • Örneğin, düşünülmüş öğrenme çıktılarını tasarlamanın neden önemli olduğunu gösteren somut örnekler bularak hazırlanmak suretiyle yetkinlik ve uzmanlığınızı genişletme olanağınız var. Bakınız: http://bit.ly/design-inspiration.
 • Müfredat gereksinimlerini yansıtan bir ilk değerlendirme kriterleri listesi hazırlayın.

2. İlham Verin

 • Tasarım özetinizi, örneklerinizi, tüm aktiviteleri ve programınızı sınıfa sunun.
 • Tasarım özetini, öğrencilerin kişisel bağlamları ile ilişkili olan ortak bir hedef olarak uygulayarak, herkesin çalışmada yer almasını sağlayın.
 • Öğrencileriniz ile değerlendirme kriterlerini tartışın ve üzerinde anlaşın.
 • 4 ila 5 öğrenciden oluşan takımlar oluşturun. Öğrencilerden ilk rollerini tanımlamalarını isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için: Öğrenme Aktivitesi “Teamwork”.
  Boşta kalmalarını önlemek için takım oluşumlarını dikkatli değerlendirmeli.
 • Tasarım özetinizi iTEC facebook group ve iTEC öğretmen topluluğu aracılığıyla diğer öğretmenler ile paylaşma konusunda proaktif kalarak sınıfınızın ötesinde insanlara ulaşabilirsiniz.

3. Koçluk edin / Soru sorun / Destekleyin

 • Öğrenci takımlarının neyin tasarımını yapacaklarını ve tasarım özetini nasıl geliştireceklerini tartışmaları için bireysel takımlara kendi tercihlerini hazırlamalarını destekleyecek sorular sorun.
 • Öğrencileri tasarım özetini sorgulamaya teşvik edin. Onlara açık uçlu sorular sorun, örneğin (a) Tasarım kimler içindir?  (b) Kendileri için tasarım yapacağınız kişilerle (hedef kitle) ilgili bilgileri nasıl bulabilirsiniz? (c) Hangi zorluğu ele alıyorsunuz ve nasıl? (d) Kim, neyle sorumludur? (e) yapım sürecinizi ve tasarımınızı nasıl sunacaksınız?
 • İlk karışıklık tasarım güzelliğinin bir parçasıdır. Hemen tüm soruları cevaplamaya gerek yoktur. İlerledikçe siz ve öğrencileriniz cevapları bulacaksınız.
 • Takımların, oluşturmayı planladıkları tasarımları için belirli bir hedef kitle bulmalarına koçluk edin.
 • Eğer konunun yeterince zor olmadığını fark ederseniz eğitim uzmanlığınızı kullanın ve öğrencileri kendi konfor bölgelerinin dışına itin.
 • Öğrencileri takıldıklarında örneklerle destekleyin.
 • Deneyimli öğrencileri tüm takımlarla bilgilerini paylaşmaları için teşvik edin. Örneğin, TeamUp kullanarak diğerleri için mesajlar kaydetmelerini isteyerek veya deneyimli öğrencileri başkalarına yardım eden öğretmen yardımcıları rolünü gerçekleştirmeleri için atayarak.
 • Öğrenciler bir yansıma kaydederler (bkz. yansıma aktivitesi). Kayıtlarının, kendilerinin değerlendirilmelerinde ve sizden, diğer takımlardan, velilerden ve kendileri için tasarım yaptıkları insanlardan (hedef kitle) geri bildirim almalarında önemli bir rol oynadığını açıklayın.
 • Okul ötesinde: Her takım bir proje blogu (veya benzer servisi) kurar ve URL’sini size ve iTEC facebook group grubuna gönderir. Blogda, takımlar projelerini tarif ederler ve geliştirdikleri tasarım özetini açıklarlar. Tasarlamayı planladıkları şeyin ilk taslağını yayınlarlar.

4. Değerlendirin

 • Her takımın çalışmalarını, yansıma kayıtlarını ve blog girişlerini gözden geçirin, daha sonra onlar için görsel-işitsel geribildirim kaydedin. Geri bildiriminiz öneri ve sorular içerebilir.
 • Öğrencilerin kendilerine verilen görevi sorgulama yeteneklerini, özellikle değişiklikler yapmaları için kendi gerekçelerini değerlendirebilirsiniz.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce İspanyolca Macarca

Leave a Reply