Okulu yeniden tasarlama

Based on these scenarios: Schoolville, Homework and schoolwork “flip”, Home-school communications

Inspiration for these learning activity packages:

Tasarım düşünme şapkası: Mekansal tasarım + İnsanları anlama

Sınıftaki öğrencilerimin, mekansal tasarımın arkasındaki teoriler ve konseptler ve insanların bir mekanı kullanmasının farklı motivasyonları konusunda aktif katılımını istiyorum. Müfredat gereksinimlerine uyacak şekilde modifiye ettiğim aşağıdaki tasarım özetini, öğrencilerime sunarım:

Tasarım özeti: Geleceğin okulu için yeterli bir konsept tasarlayın. Gerçekçi ve pratik deneyimleri göz önünde bulundurun. Fikirleri ateşleyebilecek anahtar kelimeler: düzenli toplantılar, kütüphane, gazete ve haber kanalı ekranı, öğrenci girişimleri, müfredatlar arası projeler: dükkanlar, hizmetler. Tasarımınızı kullanma potansiyeli olan tüm kişileri düşünün. İlerledikçe bağlamınızı, hedeflerinizi ve tasarımın ele aldığı zorlukları daraltın. Bir mekansal tasarım, bir konsept ve bir etkinlik ya da süreç testi vs. oluşturabilirsiniz. Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin, müdürlerin, şehir işverenlerinin, büyük anne-babaların, mezunların vs. görüşlerini değerlendirebilirsiniz.

Bağlam Sorgulama: Öğrenciler okuldaki etkinlikleri eleştirel olarak gözlemler ve kişisel deneyimleri hakkında derin yansımalar ile gözlemlerini zenginleştirirler. Toplanan bilgilerin analizi için, okulda neyin işlemekte (tasarım fırsatları sunabilecek iyi uygulamalar) ve neyin işlememekte (tasarımlarının çözüm bulabileceği tasarım zorlukları) olduğunun bir listesini içermelidir. Örneğin öğrenciler, okulun mekansal tasarım fotoğraflarını toplar. Ardından farklı mekansal tasarım fotoğraflarına bakar ve analiz ederler ve tasarımların özelliklerini birlikte açıklarlar. Daha sonra bu görünüşleri tasarım zorlukları (işe yarayan ürünler ve nedeni) ve tasarım fırsatları (işe yarayan ürünler ve nedeni) kategorilerine ayırırlar. Aktivite atölye çalışmasının ardından, tüm öğrencilerin hala müfredat gereksinimlerine uygun olduğundan emin olmak için yansıtmalarını dinlerim ve bloglarını okurum. Bazı öğrenciler tamamen teğet gittiyse, netleştirmek için onlara örneğin dersler ve destekleyici materyaller yoluyla önerilerde bulunurum.

Ek bir görev olarak Öğrenciler okulu yeniden tasarlama sorularına yönelik projelere, toplumdaki işlevine ve içindeki uygulamalara farklı açılardan bakmayı düşünebilir. Bu, informal ve gönüllü bir etkinlik olabilir. Örnek projeler şunlardır: Değişim Tasarımı, H-Tasarım Projesi, eğitimciler için IDEO araç kiti, Bilgisayar Kulübü, Brooklyn Okul Dışı Eğitim, Okul Dışı Eğitim Hareketi

Ürün tasarımı: Bir takım, kütüphane alanını ve öğrencilerin kütüphane ile etkileşim kurma tarzını yeniden tasarlamaya karar verdi. Başka bir takım okul hijyeni hakkında düşünüyor ve bir başka takım, tüm okulda fiziksel etkinliklerin nasıl vurgulanabileceğini planlıyor. Takımlar farklı ölçekler ve açılardan tasarımlarını görselleştirir, tasarımları değerlendirir ve düzenlerler. Aktivite atölye çalışması boyunca her bir takımın ilerleme durumunu akıllı tahtada sergilerim.


Katılımcı tasarım: Kütüphane alanını ve öğrencilerin kütüphaneyle etkileşim kurabileceği yöntemi yeniden tasarlamaya karar veren takım, kütüphaneyi sıkça ziyaret etmeyen bazı öğrencileri ve okulun iki kütüphane görevlisini bir araya getirmeyi önerdi. Tasarılarını bu kişilerle paylaşacaklar ve katılımcılar tasarımlara açıklama ekleyecekler ve değerlendirecekler. Katılımcılarla buluştuktan sonra takım, katılımcıların sağladığı bilgi hakkında heyecanlı şekilde tartışıyor ve belirtilen fikirlerin nasıl dengelendirilebileceğini ve tasarıma yansıtılabileceğini müzakere ediyor. Takım, tasarımın hitap etmesi gereken farklı motivasyonlar olduğunu ve tasarımın herkes için işe yarar olması için bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini fark ediyor. Bu, hemen çözmek için bir stratejilerinin olmadığı önemli bir zorluktur.

Son ürün tasarımı: Öğrenciler sesli izlenimlerini dinlerken ve tasarım süreci blog gönderilerini tekrar okurken, takımın tekrarlı tasarım yaklaşımının, tasarımlarını değiştirme ve düzenlemelerinin, tasarımın gelecek kullanıcıları olacağını düşündükleri insanların görüşleri ile farklı motivasyonlar arasında uygun bir denge bulma stratejisi olduğunu fark ederler. Takım projeyi daha ileriye taşımaya karar verir ve öğrencilerin tasarım fikirlerinin bir kısmını uygulamayı düşünen müdüre sunar.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply