Yerel Bölge Jeo Araştırması

LocalGroundGeoInquiry-1
Birçok eğitimci uygulamalı öğrenme hakkında temel bilimsel yöntem ve yaklaşımları okul öğrenme içine dahil etmek için bilimsel sorgulama içerisinde ilgi ve becerilerini geliştirmek umudu ile öğrenme materyali  arıyorlar. Sıklıkla muvcut materyal belirli konu alanları ile yakindan ilgilidir ve özünü koruyarak içeriği değiştirmek ve çıkarmak eğitimciler için güçtür.
 
Jeo Yerel Bölge Araştırma gençlerin bir yer hakkında sorular sorabilbiği, bu soruları bir seri ugulamalı veri araç ve metotları  kullanarak araştırdığı, ve toplanılan kanıtları raporlar,sunular ve tasarım önerileri oluşturmak için kullandığı bir süreştir.Belirli öğrenme aktivitesi olmayan yedi konudan oluşur ve eğitimcilerin jeo araştırma sürecini kendi konu alanlarına adapte etmelerini kolaylaştırır.Öğrenme aktiviteleri özellikle Yerel Bölge,Local Ground, gençler için açık kaynak web tabanlı katılımcı haritalama aracı,  nın nasıl kullanılması gerektiğine, okul toplumlarında fırsatlar ve kişisel anlamlı güçlükler ile alakalı  bir veri temelli bilimsel araştırma sürecini planlama ve uygulamaya  odaklanır.
 
Süreç süresince ,öğrenciler araştirtılkarı konuların bize dünya hakkında neler söylediğini  bu bilgilerin nasıl bilgilendirdiği ve nasıl bir farklılık oluşturacağımızı anlatan veri şairi ve masalcıları olabilirler.Local Ground la sağlanan yavaşlık ,kiritik düşünme becerilerini  ve yansıtma kaabiliyetlerini geliştirmek, iddaları güçlendirebilen yada zafıflatan kanıtları toplamayı desteklemek ve öğrenciler fikirlerini savunmayı gerektiren durumlara hazırlamayı amaçlar. 
 
Araştırma sürecinin en önemli bölümü soruları soran kişiye ilginç gelen araştırılabilir soruları formule etmektir.Araştırma soruları eğitimci,öğrenci,okul toplum üyelri veya bir gurup arasında işbirlikçi olarak herhangi bir kişi tarafından sorulabilir.En iyi sonuç için sorularınızın öğrenciler için ilginç olduğundan ve gözlemliyebildiğiniz ölçebildiğiniz ve ulaşabildiğiniz kanıt olarak amprik kanıtların kullanıdığı cevaplanabilen sorular olduğundan  emin olun.

LocalGroundGeoInquiry-2

Yerel Bölge Jeo Araştırma yedi modulden oluşur,belirli bir öğrenme aktivitesi olmayan bu modüller belirli bir jeo araştırma süreci olan ve yinelemeli bir içeriği kolaylaştırmak için birleştirilebilir.Bireysel öğrenme aktiviteleri öğrenme süreci esnasında birden fazla kez uygulanabilir.Bütün yedi aktiviteyi ve onların yinelenmesini öneriyor olsak bile sadece bireysel aktiviteleri uygulamakta mümkündür. Aktiviteler şunlardır:

SOR – Araştırma sorularını oluşturun ve Jeo araştırmayı planlayın

GÖZLEM YAP – Jeo-veri elde edin ve toplayın

HARİTALA – jeoreferans, uyarlama ve analiz için veri hazırlayın

GÖRSELLEŞTİR – Eğilimleri, ilişkileri ve örnekleri keşfedin

BİRLEŞTİRİN – Gözlemlenen örnekler için nedenler açıklamaya çalışın

HAREKETE GEÇİN – Dışarı çıkın ve farkındalık yaratın

YANSIT – Ne yaptınız,ne yapabilirsiniz ve nasıl olacak  hakkında düşünün

Yinelemeli yerel zemin Geo soruşturma sürecinde öğrenciler araştırma soruları hazırlarlar,bir araştırmayı planlarlar ,jeo data , jeoreferans,  edinir ve toplar uyarlar ve verileri analiz için hazırlarlar,tredleri ilişkileri örnekleri keşfederlerve örneklerin dünya kakkında ne söylediğini açıklarlar ve nasıl bir farklılık oluşturabileceklerini belirlerler.N yaptıkları ve daha sonra ne yapacakları konusundaki yansımalar Yerel Bölge Jeo Araştırma süreci yinelenmelerinin gerçek bir parçasıdır.Eğitimciler jeo araştırma aktivitelerinin kendi sınıf içeriklerine uygun olarak uyarlama eşleştirme ve karıştırma  konularında teşvik edilirler.
 
Her aktivite kısa bir özet,Local Ground u kullanma konusunda fikirler,eğitimcilerin aktiviteyi uygularken ne bekledikleri ve öğrencilerin neler öğrenebilecekleri konusunda önerileri içerir. Bir Yerel Bölge Jeo Araştırmasını uygulayan ve planlayan öğrencilere destek olmak için, Yerel Bölge Jeo Araştırması eğitimcilerin öğrencilerinin öğrenmelerinde rollerini arttırmaya zorlar.Her aktivite ; (1) öğrenme aktivitelerinin öğrencilerin ilgi ve ihtiyacları dikkatli bir sekilde dinlenerek nasıl hazırlanıp planlanacağı; (2) paylaşılan deneyimler ve anlamlı bir çabanın parçası olma hissi uyandırarak öğrenciler nasıl ilham verilebileceği;(3)pratik uygulanabilir tavsiyeler ,rehberlik ve destek,öğrencileri okul dışındaki kişiler ile bir araya getirmek,acık uşlü sorularla zorlu varsayımlarda bulunma konusunda koçluk yapma ;(4) öğrencilerin başarılarını işbirlikçi tasarım kriterlerine bağlı kalarak değerlendirmenin nasıl yapılacagı konusunda açıklamalar içerir.
 
Öğrenme hikayeleri Dr. Tapan Parikh ve doktora öğrencisi Represent research Group. dan  Sarah Van Wart  ın işbirliği ile oluşturuldu.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce

2 Responses to Yerel Bölge Jeo Araştırması

  1. adiltugyan says:

    I had an opportunity to go over this laerning activity while translating it into Turkish .I think the best aspect of this learning activity is its having non specific learning activity structure and its adoptibility to differents subject areas easily which will encourage most of the teachers to work on with their students using different learning modalities.
    Thank you 🙂
    Adil

  2. Emre Kaya says:

    Thank you. I am waiting for the other learning activities.

Leave a Reply