Blog Archives

Bir matematik öğrenme oyunu tasarlama

Scratch kullanarak daha küçük öğrencilere basit bir geometri kavramı için bir matematik öğrenme oyunu tasarlayın. Oyunu eğlenceli ve aynı zamanda eğitici kılmaya çalışın. Bu bağlamda, daha küçük öğrencilerin neyi en zor ve neyi en eğlenceli bulabileceğini düşünün. Oyununuz bir kavram veya yarı işler bir prototip olabilir. Continue reading

6 Comments

Bir fizik simülasyonu tasarlama

Tasarım öğrenme özeti: [Sürtünme / yer çekimi / izafiyet / fizikteki başka bir konu]’yu inceleyen ve bu prensibi diğer öğrencilere öğretmek için kullanılabilecek bir dinamik simülasyon tasarla. Simülasyon sanal veya bir yapım kiti kullanarak inşa edilebilir. Simülasyonunuz fenomenleri anlaşılabilir bir şekilde gösterirken gerçeği mümkün olduğunca yakından yansıtması gerekiyor. Cesur olun, cüretkâr ve sıra dışı fikirler deneyin! Tasarımınızı sınıf arkadaşlarınızla test edin ve tasarımınızı eleştirel olarak değerlendirin. Continue reading

2 Comments

Gezegen yüzeyini görselleştirme

Tasarım öğrenme özet: Yerel çevre yönünü vurgulayan bir rehberli yürüyüş tasarlayın. Rehber[yerel hayvan türleri / tarihi anıtlar / coğrafi özellikler] üzerine odaklanmalıdır. [Topluluk üyeleri / turistler]’e hizmet sunacak şekilde tasarlanmalıdır. [Bir define avı veya bir dizi define avları / konumun farkında bir akıllı telefon oyunu / ilgilenilen noktalar ve önerilen güzergahları içeren bir Google haritası / basılı bir rehber haritası / çevreye yerleştirilmiş QR kodları / başka bir şey] nihai tasarım olmalıdır. Continue reading

5 Comments

Okulu yeniden tasarlama

Tasarım özeti: Geleceğin okulu için yeterli bir konsept tasarlayın. Gerçekçi ve pratik deneyimleri göz önünde bulundurun. Fikirleri ateşleyebilecek anahtar kelimeler: düzenli toplantılar, kütüphane, gazete ve haber kanalı ekranı, öğrenci girişimleri, müfredatlar arası projeler: dükkanlar, hizmetler. Tasarımınızı kullanma potansiyeli olan tüm kişileri düşünün. İlerledikçe bağlamınızı, hedeflerinizi ve tasarımın ele aldığı zorlukları daraltın. Bir mekansal tasarım, bir konsept ve bir etkinlik ya da süreç testi vs. oluşturabilirsiniz. Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin, müdürlerin, şehir işverenlerinin, büyük anne-babaların, mezunların vs. görüşlerini değerlendirebilirsiniz. Continue reading

Leave a comment

Öğrenme Hikayesi B: Dış Uzmanlarla Çalışma

Ders başlamadan önce hazırlık Okul çevre haftaları yaklaşıyor. Sınıfınızda Farklı ülkelerdeki çevre sorunları hakkında bilgi edinmelerini istiyorsunuz. Ayrıca onlardan dış uzmanlar ile çalışmalarını ve yabancı dil becerilerini geliştirmelerini istiyorsunuz. Öğrencilerin konuları hazırlamaları ve her konuyu bir uzmanla bağlamaları gerekir. Her … Continue reading

Leave a comment

Öğrenme hikâyesi A: Okul Dışında Öğrenme Projesi

Ders başlamadan önce hazırlık Tarih dersinizin yaklaşan konusu için, öğrencilerin şehrin geçmişi ve mirası hakkında bilgi aramalarına karar veriyorsunuz. Bunun, takımlar halinde ve dışarıda olmasını planlıyorsunuz. Öğrencilerin ziyaret edebileceği potansiyel mekânları araştırıp bir listesini oluşturun ve takımların edinebilecekleri potansiyel bakış … Continue reading

Leave a comment

BİLİMSEL KAYNAK OLUŞTURAN ÖĞRENCİLER

Öğrencilerimin bilimsel konulara daha fazla ilgi duymalarını istiyorum ve onlardan, başka okullardaki daha küçük öğrencilere göstermek üzere sergiler hazırlamalarını istemeye karar veriyorum. Ders konusu başlıkları hakkında ne kadar bildiklerini ölçmek için geliştirici bir test ile başlarım. Daha sonra, farklı uzmanlıkları … Continue reading

Leave a comment

SINAVA HAZIRLIĞI ÖĞRENME AKTİVİTELERİNE GÖMME

Her dersten sonra sınıfta işlenen her konuda kaynaklar oluşturmak öğrencilerimin ödevidir. Her konu için en uygun olan kaynak türlerinde öğrencileri bilgilendiririm. Bu kaynaklar şunları içerebilir: Sınav soruları (online bir anket aracı kullanarak) Bulmacalar Ses kaydedip yayınlamalar videolar Zihin haritaları (Mindmeister, … Continue reading

Leave a comment

Çok kültürlü bir ortamda Matematik

Ben İspanya’da bir öğretmenim, ve öğrencilerimin çoğunun ilk dili İspanyolca değil. Bu ek-dil öğrencileri takımlar oluştururlar (1. aktiviteye bakınız), ve kendi dillerinde aşina oldukları matematik kavramları açıklamaları girdikleri bir wiki başlatarak matematik derslerine başlarlar. Dil versiyonlarının, başka dillerde diğer sınıflar … Continue reading

Tagged , | Comments Off on Çok kültürlü bir ortamda Matematik

Bir Oyun Oluştur

Oldukça keşifsel oyun endüstrisi ve oyunlaştırma güncelliğinin çabası ile, bu öğrenme hikayesi öğrencilere evde oynadıkları oyunlarda tasarım konseptlerini tanimlamada. oyun endüstrisinde çalısıyor olmanın  neyi ifade ettiğini keşf etmede, oyun konseplerini kendi oyun tasarımlarında uygulama ve okulun ve eğitimsel aktivitelerin oyunlaştırılmasının ne anlama … Continue reading

Tagged , , | 7 Comments