Öğrenme Hikayeleri ve Aktiviteleri

Öğrenme Hikayeleri bir Öğrenme Aktiviteleri koleksiyonunun sınıfa alındığında nasıl hissedileceğini gösteren örnek anlatılardır. Buna karşın Öğrenme Aktiviteleri öğretme ve öğrenmede kullanılabilecek çeşitli etkinliklerin açıklamalarıdır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce Hollandaca İspanyolca Fince Macarca

iTEC cycle 4 activities


HAYAL ET – Sınıfınıza, müfredat ve yerel toplum ile bağlantılı ama yorumlanması gereken bir tasarım özeti sunun. Ellerinden geleni yapmaları için motivasyon sağlayarak ve görev üzerine mülkiyet ve özgürlüklerini anlatarak öğrencilere ilham verin. Öğrenme aktiviteleri sürecini ve programınızı sunun ve sınıf ile değerlendirme kriterlerini müzakere edin. Öğrenciler, takımlar oluşturur, kendi kendilerine tartışır, soru sorar ve tasarım özetine aşina olurlar. Takımlar, özellikle kendileri için tasarım yapılan hedef kitleye göre, tasarım özetini, ilk tasarım sorunlarını ve olası tasarım sonuçlarını geliştirirler. Öğrenciler yansımalar kaydederler ve çalışmalarını çevrimiçi belgelerler. Sınıf süresi: Yaklaşık 1 ders Continue reading


İşbirliği yap – Öğrencilerin diğer iTEC okulların öğrencileri ile işbirliği.Geçici ve şans eseri, öğrenciler odaklı işbirliği teşvik edilmektedir. Continue reading


Keşfet: Gözlem

Öğrenci takımları, dijital kameralar, dizüstü bilgisayarlar ve mikrofonlar kullanıp, ilgili uygulamaları veya ortamları gözlemleyerek kendi tasarım bağlamlarını keşfederler. Gözlemin amacı onların kim için tasarım yaptıklarına, ne tasarlıyor olduklarına ve ele almak istedikleri ilk zorluklara bağlıdır. Topladıkları medya dosyalarını bloglarında paylaşırlar ve bir yansıtma kaydederler. Sınıf İçi süresi: Yaklaşık 1-2 ders (ler)

Continue reading

HARİTALA – Takımlar zihin haritalama tekniklerini kullanarak kendi bulgularını incelerler. Örnekler ve / veya topladıkları medya dosyaları arasındaki ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları belirlerler. Topladıkları bilgilerine ve analizlerine dayanarak, takımlar kendi tasarım özetlerini, özellikle tasarım zorluklarını, tasarım sonuçlarını ve hedef kitlelerini rafine ederler. Sonra takımlar bir yansıtma kaydederler. Derslik süresi: Yaklaşık 1 ders Continue reading


YANSIT – Öğrenciler ve öğretmen görsel-işitsel yansıtmalar ve proje ilerleme geribildirimi, zorluklar ve gelecekteki adımları kaydeder, yayınlar ve paylaşırlar. Öğrenciler zorluklarla mücadele etmek için paylaşılabilen ve proje sona erdikten sonra da kullanılabilecek olan bir araçlar koleksiyonunu yavaşça oluştururlar. Derslik süresi: Yaklaşık 10 dakika Continue reading


YAP

Öğrenci takımları kendi sadeleştirilmiş tasarım özeti ve tasarım fikirlerine dayanarak yap aşamasına başlarlar. Takımlar ilk prototiplerini oluştururlar ve daha sonra bunu tartışırlar. Tartışma, özellikle tanımlanan tasarım zorluklarını tasarımın ne kadar iyi ele aldığıyla ilgilidir. Potansiyel müfredat gereksinimlerini öğrenmeyi zihinlerinde tutmaları için öğrencilere öğrenme aktiviteleri ve üretim süreci boyunca dikkatli rehberlik etmek vazgeçilmezdir. Bu aktiviteden sonra yansıtmayı vurgulayın ve herkesin bir hedef kitle ihtiyaçlarına hitap etmesini sağlayın. Serbest kalmaları veya eşit olmayan iş yükü paylaşımını önlemek için, takımlar içinde görev ve rolleri dikkatle bölün. Derslik süresi: Yaklaşık 2 ders (ler)

Continue reading

SOR

Takımlar prototiplerinin gelecekteki kullanıcıları olabilecek 2-4 kişi ile tanışırlar ve yazıcı çıktıları, çizimler veya modeller kullanarak prototiplerini ve tasarım fikirlerini konuşurlar. Katılan bu kişilerin, öğrenci tasarımlarının oluşturulduğu alan içinde, bir uzman anlayışına sahip oldukları kabul edilir. Uzmanlık geniş yorumlanabilir, Örneğin, bir site inşaatındaki insanların günlük uygulamalarına derinlemesine bir anlayış sunması için bir şantiye işçisi düşünülebilir. Uzman katılımcılar prototip üzerinde değişiklikler yapmaları ve yorumlar yapmaları için kalem ve post-it notlar kullanmaya teşvik edilirler. Atölyeden sonra öğrenciler yorumları incelerler ve kendi yeniden tasarımları için onları nasıl yorumlayacaklarına karar verirler. Daha sonra özellikle tasarım zorlukları, bağlam ve sonucun katma değeri ile ilgili olarak, tasarım özetlerini rafine ederler, bir yansıma kaydeder ve belgelemelerini güncellerler. Bu aktivite değişen zamanlarda meşguliyetle birden fazla gerçekleştirilebilir. Öğrenciler çalışmaları hakkında öğretmen ve diğer öğrenci takımları yanı sıra uzmanlardan ve gelecekteki potansiyel kullanıcılardan sorarak geribildirim toplarlar. Derslik süresi: Yaklaşık 2-3 ders (ler)

Continue reading

GÖSTER

Öğrenciler, öğrenme kazanımlarının ve gelecekteki olası adımlarının yanı sıra tasarım süreçlerini ve sonuçlarını da sunan, İngilizce altyazılı bir video oluştururlar. Onlar bu belgelemeyi velileriyle, belirledikleri hedef kitleleri ile ve Avrupa'daki diğer iTEC öğrencileri ile paylaşarak kendi öğrendiklerini aktarırlar, projelerinin arka planını anlatırlar, çalışmalarının içeriğini değiştirebileceklerini başkalarına duyururlar ve iyileştirici geri bildirim alırlar. Derslik süresi: Yaklaşık 1-2 ders (ler)

Continue reading

iTEC cycle 3 activities


Yansıma – Öğrenciler, proje ilerlemesi, algılanan zorluklar, tasarım dokümanlarında değişiklikler ve gelecek planları hakkında periyodik sesli güncellemeleri kaydeder, yayınlar ve paylaşır. Öğrenciler yavaş yavaş tüm sınıfla paylaşılan bir öğrenme stratejileri veri tabanı oluştururlar. Ses kayıtları ve tasarım dokümanı bir ortam olarak yansımayı teşvik etmek için kullanılabilir ve her yansımadan sonra daha yakından geliştirilmeleri gereken nesnelerdir. Derslik süresi: her tasarım aşamasından sonra en az 15 dakika Continue reading


Tasarım Özeti – Öğrencilere, tasarım işlemlerini müfredat konularıyla bağlantılandıran ancak iyileştirmeye açık noktalar bırakan bir ilk tasarım özeti sunarsınız. Bu ders sırasında ayrıca öğrencilere, etkinliğe katılma motivasyonu sağlarsınız ve etkinliğe katılarak taşıyacakları sorumluluğu açıklarsınız. Öğrenciler takımlar oluşturur, tartışır, sorular sorar ve özetle ilgili bilgi sahibi olur. Tasarım özeti bağlamını, özellikle kim/neyle ilgili tasarım yaptıkları, ilk tasarım zorlukları ve olası tasarım sonuçları açısından geliştirirler. Öğrenciler izlenimlerini kaydeder, dokümantasyon için bir blog oluşturur ve dokümantasyona başlar. Gereken ders süresi: 1 ders Continue reading


Bağlam Sorgulama – Gözlem – Tasarım özetine dayalı olarak öğrenciler, tasarım sonucunu şekillendirmek için kimi ve neyi gözlemleyeceğini, örneğin belirli insanların veya hayvanların pratiklerini veya ortamlarını belirleyebilir. Seçimleri kimin için tasarım yaptıklarına, neyi tasarladıklarına ve çözmek istedikleri ilk zorluklara bağlıdır. Öğrenci takımları, dijital fotoğraf makineleri, diz üstü bilgisayarlar ve mikrofonlar kullanarak planlanan gözlemi gerçekleştirir ve gördüklerini dokümante eder. Topladıkları ortam dosyalarını paylaşır ve analiz ederler. Topladıkları bilgilere ve analize dayalı olarak öğrenciler, tasarım özetlerini, özellikle tasarım zorlukları ve tasarım sonuçlarını geliştirir. Ardından izlenimlerini kaydeder ve bloglarını güncellerler. Gereken ders süresi: 1-3 ders Continue reading


Bağlam Sorgulama – Karşılaştırma – Tasarım özetlerine bağlı olarak öğrenciler, ne tür mevcut çalışma örneklerinin toplanacağını belirler. Seçimleri kimin için tasarım yaptıklarına, neyi tasarladıklarına ve çözmek istedikleri ilk zorluklara bağlıdır. Öğrenciler, tasarlamaya çalıştıklarına benzer türden 10 eser örneği toplar. Topladıkları ortam dosyalarını paylaşır ve topladıkları örnek çalışmaların farklı ve benzer yönlerini analiz ederler. Topladıkları bilgilere ve analize dayalı olarak öğrenciler, tasarım özetlerini, özellikle tasarım zorlukları ve tasarım sonuçlarını geliştirir. Ardından bir izlenim yansıtma kaydederler ve bloglarını güncellerler. Gereken ders süresi: 1-2 ders Continue reading


Ürün Tasarımı – 2. Tasarım Özetine ve ilk tasarım fikirlerine dayalı olarak öğrenciler, ilk prototip tasarımlarını oluşturur. Öğrenciler prototiplerini tartışır ve özellikle tasarım sonucuna ve sonucun belirlenen tasarım zorluklarını çözme yöntemine göre tasarım özetini geliştirir. Ardından izlenim yansıtmalarını kaydeder ve bloglarını güncellerler. Gereken ders süresi: 1-2 ders Continue reading


Katılımcı Tasarım Atölye Çalışması – Öğrenci takımları, tasarımlarının gelecekteki kullanıcıları olacağını düşündüğü 3 - 4 kişiyle buluşur ve bir Katılımcı Tasarım Atölye Çalışması gerçekleştirir. Öğrenciler prototiplerini ve 3. Tasarım Özetini kullanarak, kendisi için tasarım yaptıkları gruba tasarım fikirlerini bildirirler. Bu, katılımcıların üzerine çizim yapmak ve prototiplerini değiştirmek için kullanabileceği prototip çıktısı, çizimler veya modeller, kalemler ve post-it notları kapsayabilir. Atölye çalışmasının ardından öğrenciler insanların yorumlarını analiz eder ve tasarımları için hangisini göz öünüde tutacaklarına karar verir. Ardından öğrenciler tasarım özetini, özellikle tasarım zorlukları, bağlam ve sonucun katma değerine göre geliştirir, yansıtacakları izlenimlerini kaydeder ve bloglarını günceller. Gereken ders süresi: 1-2 ders Continue reading


Son Ürün Tasarımı – 4. Tasarım Özetine ve Katılımcı Tasarım Atölye Çalışması analizine dayalı olarak öğrenciler son tasarım prototiplerini oluşturur. Takımlar izlenim yansıtma kayıtlarının tamamını bir kez daha dinleyerek her bir tasarım etkinliği atölye çalışması sırasında karşılaştıkları zorlukları günceller ve bu zorlukların üstesinden gelmek için kullandıkları stratejiler üzerinde düşünürler. Öğrenciler dokümantasyon bloglarını son haline getirir ve nihai çalışmalarını tüm sınıfa sunabilir. Gereken ders süresi: 1-2 ders Continue reading

iTEC cycle 2 activities


Konu Odaklı işbirliği – Öğrencileriniz diğer iTEC okullarından öğrencilerle ya da öğrenci takımlarıyla işbirliği yapar. Ders, yaş grubu, dil ve ülke aynı ya da farklı olabilir. İşbirliği öğrenciler tarafından yürütülür ve öğretmen tarafından sadece yönlendirilir. Uygun ve şans eseri işbirliği teşvik edilir. Öğrencilerinizden diğer okullardan tanıdıkları arkadaşlarıyla irtibat kurmalarını istemeyin. Continue reading


Öğrenme odaklı tarama – 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek, anlamlı kaynaklardan ilgili bilgileri bulmaya odaklı bir yöntemle internet kullanma yeteneği inşa etmeyi kapsar. Bu aktivitede öğrenciler, belirli bir konuda bilgi toplamak ve araştırmalarında ciddi olarak kullanılabilecek olanları online öğrenme kaynaklarında saklamak için planlı bir şekilde interneti kullanırlar. Continue reading


Yansıtma – Öğrencileriniz çalışma ilerleyişleri, karşılaşılan engelleri ve gelecek planları hakkında düzenli olarak kısa güncellemeler kaydeder, yayınlar ve paylaşırlar ve böylece, bu öğrencilerin ilerlemelerini siz ve diğer öğrenciler takip edebilirsiniz. Öğrenme pratiklerinin kısa görsel işitsel kaydını yapmaları öğrencilere sunma ve konuşma, yansıtma ve planlama becerilerini uygulamaları imkânı verir. Çalışmalarını bu şekilde kayıt etmeleri onların gelecek oturumlardaki çalışmalara kolayca kaldığı yerden devam etmelerini sağlar. Her yansıtma etkinliğinin ardından az miktarda bir zaman ayırarak tüm öğrenci etkinliklerini izleyebilirsiniz. Continue reading


akran geribildirimi – Akran geribildiriminin iyi kalitede olması geri bildirimi alan kadar sağlayan öğrenci için de bir değerdir. Öğrenciler birbirlerinin Çalışmalarına bakarlar ve geri bildirim, övgü ve eleştiri sunarlar. Akran geri bildirimi proje çıktıları veya tekrarlanan bir aktivite olarak pilot süresince kullanılabilir. Continue reading


Bilgi gruplama – Öğrenciler topladıkları bulgularını, bilgileri ve verileri kâğıt sayfalara ve yapışkan not kâğıtlarına yazarlar ve onları görsel olarak gruplarlar. Bu, toplanan veri ve bilgileri incelemek ve bulgular arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılan profesyonel bir metottur. Continue reading


SONUÇLARI HAZIRLAMA – Öğrenciler görsel işitsel ya da diğer multimedya araçlarla tüm öğrenme ürünlerini belgelerler, yorumları özetlerler ve olası gelecek adımlarını açıklarlar. Öğrenciler, öğrendiklerini aktarmak, projelerinin arka planına değinmek, başkalarının bu çalışmaların yeni versiyonlarını üretmelerine müsaade etmek ve iyileştirme için geri dönütler almak için çalışmalarını başkalarıyla paylaşırlar. Bu devam eden çalışmayı ve son ürünü içerir. Continue reading

iTEC cycle 1 activities


Takım Çalışması – İşbirliği için en uygun olan 4-5 öğrencilik küçük takımlar halinde sınıfınızı bölün. Her takımın dersin teması ile ilgili bir araştırma konusu vardır. Öğrencilerin ilgi duydukları konuları önermelerine izin verin ve zihinsel notlarda kayıtlı bilgileri kullanarak öğrencilerin ve konuları eşleştirmek için, TeamUP aracını kullanın. Continue reading


OKUL DIŞINDA VERİ TOPLAMA – Öğrenciler veri toplamak için okul dışına gider. Veri, multimedya veya bilimsel gözlem şeklinde olabilir. Ya tüm sınıf ya da sadece bazı öğrenciler dışarı gider. Continue reading


ÖĞRENCİLER HAKKINDA AKIL NOTLARI – Öğrenciler hakkında zihinsel notlar kaydedin. Bu notlar, onların çalışma alışkanlıkları, kişilik özellikleri, sosyal ilişkileri, hobileri, özel becerileri gözlemlerinize dayalıdır. Zihinsel notlar fonksiyonel takımlar oluşturmada yardımcı olur ve aynı zamanda öğrencileriniz ile etkileşimlerinizi de destekler. Notlarınızı kayıt etmek için TeamUP aracını kullanın. Continue reading


AKRAN DÖNÜTÜ – Öğrenciler diğerlerinin çalışmalarını gözden geçirir ve dönüt verir, övgü ve eleştiri yapar. Akran dönütü öğrenciler proje sonuçlarını sunarken kullanılabilir, ayrıca öğrenciler ilgi çekici bir konuyu tartışırken bilgi inşa çalışmasının parçası olarak da kullanılabilir. Continue reading


Takım flaş haberleri – Bağımsız ya da grupla çalışan her öğrenci diğer öğrenciler ve sizin için çalışma durumlarını düzenli olarak sunarlar ve böylece her çalışmayı ve çalışma sürecini takip edebilirsiniz. Continue reading


DIŞ UZMANLARLA ÇALIŞMA – Öğrenciler ilgili alandan bir okul dışı uzmandan ek ve/ya da daha derin bilgi edinebilirler. Bir video çekimi ile birlikte, uzman aşağıdaki gibi bir takım çalışmasına dâhil edilebilir ve katkıda bulunabilir. Continue reading

Leave a Reply