Senaryolar

Video: Media Lab Helsinki, Aalto School of Arts, Design and Architecture
Scenarios: Future Lab

 

Bir senaryo Avrupa okullarında gelişmiş öğrenme uygulamalarının zorlukları ve fırsatlarını anlamak için iTEC’de bir araç olarak kullanılan bir öyküsel anlatımdır. İşte iTEC bağlamında Future Lab tarafından oluşturulan tüm senaryoların listesi. Liste, en son proje döngüsü ile başlar ve her senaryo için kısa açıklamalar içerir. Senaryolar adına tıklayarak daha ayrıntılı açıklamalar sağlanıyor.

Öğretmenleri senaryolar hakkında yorum yapmaya memnuniyetle bekliyoruz!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

This post is also available in: İngilizce Hollandaca İspanyolca Fince Macarca

iTEC cycle 4 scenarios


BİR MODEL OLUŞTUR – Bir argüman desteklemek veya bir sorunu çözmek için model ve görselleştirme kullanma. Continue reading


Ses / video geribildirim – Öğrenci ürün çalışmalarına verilen bir geribildirim kaydetmek için video veya ses kayıt ekipmanları kullanma. Kayıtları SÖO’na yüklenir. Kayıtları erişirlerse ve öneriler üzerinde hareket ettiklerini gösterirlerse öğrencilere ekstra kredi verilir. Kayıtları ipuçları veriyor ve öğrencileri ek kaynaklara (kitap, web tabanlı, vb.) yönlendiriyor. Avantajları: geribildirim temin etmenin daha hızlı ve daha verimli (ve daha fazla kişiselleştirilmiş) yolu; öğrencilerin geribildirime göre hareket etme şansının artması. Continue reading


DİJİTAL ÜRETİCİLER – Müfredat çalışması "yayınları" oluşturmak için dijital medya kullanmak: çeşitli araçlarla sunumlar, tartışma ve diğer okul etkinlikleri elde edilir ve kaydedilir, daha sonra onlar düzenlenir ve web veya SÖO’na yüklenir. Continue reading


Toprağı zihin haritalama – Zihin haritaları ve ilgili yaklaşımları, özellikle derin bir anlayış geliştirmek için, aynı zamanda müfredatlar arası bir yaklaşımı teşvik ederken, öğrenme için güçlü bir araç olarak kullanmak. Continue reading


GPS Destekli Öğrenme Oyunları – Coğrafi alan hazine-avı için GPS cihazları kullanmak ve konum tabanlı / alternatif gerçeklik oyunları geliştirmek Continue reading

iTEC cycle 3 scenarios


Matematik oyunları tasarlama – Matematik öğretmeni meslektaşım Rene ve ben sınıflarımızdaki, matematiği özellikle zor bulan, derse katılım sağlamayan ve bazı temel matematik kavramları için güvenli bir anlayışı olmayan bazı öğrenciler ile mücadele ediyoruz.  Onları yeniden etkinleştirmek için çok başarılı olamayan bir dizi yöntemler denemeye … Continue reading


Sanal Motorlar – Simülasyonlar geniş bir yelpazede konular ve hedefler için: bilim, tarih, sektör vb. kullanılabilir. Onlar, öğrencilerin güvenli bir ortamda cüretkar ve olası fikirler deneyebilecekleri ya da karar verme, problem çözme deneyimi yapabilecekleri otantik koşulları yeniden oluşturabilirler. Fizik motorları yazılımı görülmemiş bir … Continue reading


Schoolville – Müdür ve katılımcı tüm öğrencilerin desteği ile okulda katılımı artırmak için heyecan verici yeni bir girişim başlatan bir öğretmen grubunun üyesiyim. Amaç okulda, bir siyasi sistem ve mikro-ekonomi ile tamamlanmış, küçültülmüş ancak tam olarak işleyen gerçek bir toplum modeli kurmaktır. … Continue reading


Ev ödevi ve okul çalışmasını “çevirme” – Ben yaklaşık on yıldır öğretmenlik yapıyorum ve bir popüler “çevirme” fikrini dersimde denemeye karar verdim. ‘Çevirme’nin ardındaki temel fikir, sınıftaki zaman işbirliğine dayalı öğrenci çalışması, deneyimsel egzersizler, tartışma ve laboratuvar çalışması için kullanılırken dersler ödev haline gelmektedir. Sınıf zamanı deney … Continue reading


Ev-okul İletişimleri – Öğretmenlik yaptığım ortaokulda, yeni bir personel toplantısında ev ve okul arasındaki ilişki tartışıldı ve evde ‘öğrencilerin öğrenmelerine ebeveyn / bakıcıların katılımının öğrencilerin okuldaki başarısına katkıda bulunan önemli bir faktör olduğuna dair üst düzey yönetim kadrosu ve öğretmenler arasında kabul edilen … Continue reading


Biyoçeşitliliği dijital haritalama – Ben, öğrencilerin arazi kullanımı ile ilgili haritalama bilgi ve becerilerini geliştirmeye ve aynı zamanda yerel alanlar konusunda dijital teknolojilerin gençlere nasıl söz hakkı verebileceğini keşfetmeye istekli bir lise coğrafya öğretmeniyim. Fen öğretmeni meslektaşım öğrencilerinden türlerin belirlenmesi ve yaşam alanlarının anlaşılması … Continue reading


Çoklu dokunmatik teknolojiler ile tasarım yapma – Ben, Bay Disdier, tasarım ve teknoloji öğretmeniyim ve sınıfımdaki öğrencilerin mekansal tasarım arkasındaki kuramlar ve kavramlar hakkında düşünmeyle meşgul olmalarını istiyorum.  Tasarıma ilişkin işbirlikçi öğrenmeyi desteklemek için okuldaki mevcut çoklu dokunmatik arayüz teknolojisini kullanarak bir tasarım projesi geliştirmeye karar veriyorum. … Continue reading

iTEC cycle 2 scenarios


Çok kültürlü bir ortamda Matematik – Göç ve diğer demografik değişimler sınıflarda çeşitliliği artırdığı için, öğrencilerin bir araya geleceği ve engelleri yıkacak etkinliklere katılabileceği yeni yollar bulmaya ihtiyaç var. Teknoloji bu süreçte zengin paylaşılan deneyimler sağlayarak çok dilli işbirlikleri oluşturmaya yardımcı olabilir ve öğrenciler için de okullarda katılımlarını artırmaları ve güven kazanmaları için fırsatlar sunabilir. Continue reading


Geliştirici ve düzey belirleyici değerlendirmeyi birleştirme – Ulusal düzey belirleyici bir değerlendirme sistemi talepleri yanında, biçimlendirici değerlendirmenin büyük ölçüde öğrenmeyi geliştirici delillerine karşılık olarak öğretmenler biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirmeyi birleştirmek için teknoloji ile elde edilebilir geri bildirimleri kullanabilirler. Ek olarak, öğretmenler biçimlendirici değerlendirme tekniklerini geliştirerek ve … Continue reading


İş konusunda öğrenme için işbirlikçi yaklaşımların geliştirilmesi – Finansal krizin serpintisi devam ettiği için, birçok AB ülkesi, iş piyasasını etkileyen ve gençlerin istihdam şansını azaltan büyük borç ve yüksek harcama kesintileri ile karşı karşıyadır. Bu aktivite işletme için işbirlikçi yaklaşımlar geliştirmeleri ve bir işletme fikri oluşturma ve geliştirme … Continue reading


Online sosyal davranışı araştırma – Öğretmenler, sınıf dışındaki etkisi nedeniyle, öğrenmeyi desteklemek için sosyal medyayı kullanma fırsatını daha fazla fark eder hale geliyor. Kendi öğrencileri ile bu sosyal medya deneyimlerini yansıtmaları için öğretmenlere bir ihtiyaç yaratan bu online fırsatlar hakkında, heyecanın yanı sıra endişe de … Continue reading


Ortak bir konuyu araştırmak için birden fazla kaynak ve teknoloji kullanma – Bilgi toplamak için – sunulan birçok başka kaynaklara rağmen – internetin öğrenciler tarafından tek kaynak olarak alınılacağı tehlikesi vardır. Hangi kaynağın, uygun ve geçerli olduğunu ve ne zaman kullanılması gerektiğini bir anahtar 21st Yüzyıl becerileri belirliyor. Öyküleme Okulun tarihi konusunda … Continue reading


Okulumuz, çevremiz: çevre bilincini artırmak için teknolojiyi kullanma – Gençler arasında çevre bilincini artırmak için genel kabul gören bir ihtiyaç vardır. Bunun etkili olması için öğrencilerin gerçekçi bir bağlamda otantik sorunlar ile çalışma yapmalarına ihtiyaç vardır. Toplumla ilgilenmek de önemlidir. Ama bunun mümkün olması için çalışma, okuldaki müfredat ve … Continue reading


Küresel sınıfta mesleki gelişim – Yaşam ve ekonomik baskılar zor fen, matematik veya teknoloji konularını öğretmek için kullanılan bazı yöntemlerin artık mümkün veya pratik olmadığını ifade ediyorlar. Öğretmenlerin, bu boşlukları doldurmak için ilham verici fikirlere ihtiyacı var. Tüm dünyada sınıflarda yenilik kısımları vardır. Sosyal medya … Continue reading


Dijital Okuryazarlık Geliştirmeleri için Öğretmenlere Rehberlik Etme – Etkin ve uygun web ve dijital teknolojilerin nasıl kullanılacağını bilmek öğrencilerin öğrenmeleri için önemli bir beceridir ve şimdi birçok okulda ele alınmaktadır. Öğretmenlerden bu nedenle sık sık kendi kendilerine yüksek düzeyde dijital okuryazarlık kazanmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, kendi bilgi ve … Continue reading


Sınav hazırlığını öğrenme aktivitelerine gömme – Öğrenciler ve öğretmenler, yürütülmekte olan pedagojik aktiviteler çeşidinde kısıtlamalara yol açabilen değerlendirme ve sınavlara artan talepler ile karşı karşıyadır. Bu senaryo, öğrencilere ve öğretmenlere sürmekte olan öğrenme ve gözden geçirmede kullanılabilecek bir kaynaklar bankası kurmak için teknolojiyi yararlı ve yenilikçi … Continue reading


Öğrenciler bilimi öğreten kaynaklar oluşturuyor – Fen öğretmenleri öğrencilerin kavramaları için müfredattaki bazı konuların zor olduğunu ve öğrencileri konuya ilgili tutmanın bir zorluk olabildiğini görürler. Her yıl, bir öğretmene yeni bir grup çocuk tanıtılır ve yeni öğrenciler en zorlu konular için önkoşulları zaten kavradı ise ya … Continue reading

iTEC cycle 1 scenarios


Öğretmen destek ağı – Öğretmenler yeni bir öğretim yaklaşımı üzerine birlikte planlama, uygulama, gözlemleme ve yansıtma yapabilecekleri kimselerle kolayca iletişim kurulabilecekleri diğer branşlardan ve okullardan bir uzmanlar ve öğretmenler online ağına erişirler. Bayan James olası yaklaşımlar ve kaynaklar hakkında sorular soracağı bir çevrimiçi öğretmenler … Continue reading


Öğrenci geribildirimine tepki verme – Öğretmenler, öğrencilerin bir öğrenci yanıt sistemini kullanarak, anlayışlarına ve ilerlemelerine dayalı yanıtlarını kaydedebildikleri, mevcut dijital kaynaklar yelpazesi üzerine inşa edilen bir Eğitim Yönetim Sistemine (LMS) erişirler. Bu bilgilerle öğretim tarzlarını uygun bir şekle uyarlayabilirler. Yeni nitelikli bir öğretmen olarak, öğrencilerine … Continue reading


Kişisel öğrenme sözleşmesi – Öğretmenler, öğrenme tasarımcıları olarak hareket ederler yani, öğrencilerin başlangıç anlayışlarına ve çalışmak için tercih ettikleri seçeneklere dayalı olarak öğrencilerin her biri ile kişisel bir çalışma programı müzakere ederler. Bununla birlikte, bireysel öğrenme programları müfredat ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanır. Bay Nielsen … Continue reading


İnformal öğrenmeyi kabul etme – Video: Media Lab Helsinki, Aalto School of Arts, Design and Architecture Öğrenciler okul dışında oluşan informal öğrenmelerini belgelerler ve yansıtırlar. Onlar bunu bir portfolyo üzerine yüklerler ve öğrenmelerini uygun olduğunda öğretmenler ve veliler ile paylaşırlar. Ms Fierro, Paulo’nun, sınıftaki birçok … Continue reading


Araştırma becerileri uygulama – Öğretmenler ve kütüphaneciler, bir dijital okuryazarlık programında eleştirel analiz, çevrimiçi güvenlik, mülkiyet ve telif hakkı, çevrimiçi güvenlik ve materyale nasıl atıfta bulunacaklarını içeren bir dizi yetkinlikler geliştirmeleri için öğrencilerle çalışır. Senaryo, öğrencilerin dijital okur-yazarlık yetkinliklerini geliştirirken geleneksel çocuk merkezli proje … Continue reading


İşbirlikçi medya projesi – Öğrenciler için, ilgili oldukları alanda ders konusu bilgileri yanında araştırma becerileri de geliştirecekleri uzmanların dahil olduğu açık projeler belirlenir. Ayrıca, daha fazla anlamayı geliştirmek üzere öğretmen ve uzmanlar ile birlikte içerik ve değerlendirme için bir değerlendirme tablosu gelişmeye de katılırlar. … Continue reading


Öğrenme alanı olarak kütüphane – Okul kütüphanesi, sanal kaynakları ve çok amaçlı bir fiziksel mekanı birleştiren bir ‘fiziksel-dijital’ merkez görevi görür. Fiziksel alan esnek, rahat ve ilgi çekici, teşvik edici materyal ile doludur. Çalışmak ve sosyalleşmek için çekici yerlere, rahat mobilyalara sahip ve bireysel ya … Continue reading


Uzmanlar ağı desteği – Öğrencilerden, müfredattaki farklı derslerden kaynaklar gerektiren ve dış uzmanları dahil eden bir proje tasarlamaları ve tamamlamaları istenir. Müfredat ihtiyaçlarını karşılayan kurallar ve bir değerlendirme kontrol listesi öğretmen ve öğrenciler tarafından kabul edilir. Juan’ın okulunda, farklı ülkelerde çevre sorunlarının nasıl ele … Continue reading


Açık havada çalışma projesi – Öğrenciler bir sorun ya da zorluk ile görevlendirilerek okul alanlarını keşfetmek için dışarı çıkarlar. Onlar ya, otantik veri yakalamak veya kavramların gerçek dünyada nasıl uygulanabilir olduğunu keşfetmek zorundalar. Continue reading

Leave a Reply